SZKOLENIA


Listopad

Gdańsk                 są miejsca 26.11.2019 - 26.11.2019 Baseny kąpielowe B-16/1 Higieniczne zasady prawidłowego sprzątania na obiekcie basenowym i saunowym Gdańsk                 są miejsca 28.11.2019 - 29.11.2018 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze GŚ-25 Mikroskopowa analiza osadu czynnego – warsztaty Kaliska                 są miejsca 29.11.2019 Gospodarka ściekowa GŚ-60/2 Najważniejsze obszary eksploatacji i funkcjonowania systemów wodno-ściekowych. Warsztaty dla małych aglomeracji, do 15 tys. RLM. Spotkanie dla specjalistów z woj. pomorskiego.

Grudzień

Gdańsk                 są miejsca 06.12.2019 Gospodarka wodna GW-55 Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę-analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw Gdańsk                 są miejsca 11.12.2019 - 12.12.2019 Laboratoria badawcze Gl-41 Szkolenie dla audytorów oceniających laboratoria w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Gdańsk                 są miejsca 11.12.2019 - 13.12.2019 Laboratoria badawcze Wymagania w laboratorium chemicznym – seminarium doskonalące

Styczeń

Kalisz                 są miejsca 15.01.2020 - 16.01.2020 Baseny kąpielowe B-15 Zarządzanie bezpieczeństwem na wyznaczonych obszarach wodnych – z perspektywy ratownictwa wodnego Kalisz                 są miejsca 16.01.2020 - 17.01.2020 Baseny kąpielowe B-11 Szkolenie z elementami warsztatowymi z eksploatacji na obiekcie basenowym w Kaliszu

Luty

Gdańsk                 są miejsca 19.02.2020 - 20.02.2020 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne B-12 Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych i umowy Partnerstwo Publiczno Prywatne – o czym należy już teraz wiedzieć? Gdańśk                 są miejsca 20.02.2020 - 21.02.2020 Baseny kąpielowe Laboratoria badawcze Dobry przywódca – efektywny zespół Gdańsk                 są miejsca 26.02.2020 - 28.02.2020 Laboratoria badawcze Wymagania w laboratorium chemicznym – seminarium doskonalące

Marzec

Bolszewo                 są miejsca 25.03.2020 - 26.03.2020 Gospodarka ściekowa Gl-27 Szkolenie dla eksploatatorów gminnych oczyszczalni ścieków – proste i tanie metody kontroli procesu Gdańsk                 są miejsca 26.03.2020 - 27.03.2020 Baseny kąpielowe B-11/2 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym

Kwiecień

Przechlewo                 są miejsca 01.04.2020 - 02.04.2020 Gospodarka ściekowa Projekty Gś-59 Gospodarka ściekami przemysłowymi- kontrola zrzutu. Gdańsk                 są miejsca 22.04.2020 Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Innowacje w kanalizacjach

Maj

Sobieszewo                 są miejsca 20.05.2020 - 22.05.2020 Baseny kąpielowe XXIII SEMINARIUM BASENOWE

Listopad

są miejsca 19.11.2020 - 20.11.2020 Baseny kąpielowe Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne B-2 Remont i modernizacja pływalni krytych – obniżenie kosztów eksploatacji i poprawa funkcjonalności.