SZKOLENIA


Październik

Poznań                 są miejsca 23.10.2018 - 24.10.2018 Laboratoria badawcze GL-32 OZNACZANIE METALI W WODZIE I ŚCIEKACH- AAS CZY ICP-OES- JAKĄ METODĘ ANALIZY WYBRAĆ są miejsca Informacje wkrótce GŚ-49 – Doskonalenie kompetencji technicznych w pobieraniu próbek ścieków – szkolenie z praktycznymi ćwiczeniami są miejsca 25.10.2018 Laboratoria badawcze Webinaria E-36 Barwa wody-rutynowa realizacja badań. Gdańsk                 są miejsca 29.10.2018 - 30.10.2018 Laboratoria badawcze GW-20 Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru

Listopad

Gdańsk                 są miejsca 05.11.2018 - 06.11.2018 Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne P-20 – Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Perspektywie Finansowej 2014-2020 są miejsca 06.11.2018 Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne BR-1 – Biogazownie rolnicze – proces inwestycyjny. Cykl szkoleń dla obecnych i przyszłych inwestorów. Cz. II Budowa i rozruch są miejsca 07.11.2018 - 07.11.2018 Baseny kąpielowe B-11 Szkolenie z elementami warsztatowymi z technologii basenowej i skutecznych metod eliminacji przekroczeń mikrobiologicznymi w obiektach basenowych Gdańsk                 są miejsca 08.11.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE85 – Finansowanie kanalizacji deszczowej w gminie. Jak uporać się z rosnącymi kosztami obsługi kanalizacji deszczowej? Gdańsk                 są miejsca 15.11.2018 - 16.11.2018 Laboratoria badawcze GL-14a Problemy analityczne w badaniach wody. Barwa i pH, przewodnictwo, chlorki, mętność. Gdańsk                 są miejsca 16.11.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE86 – Profesjonalizacja przedsiębiorstwa wod-kan – cykl szkoleń dla spółek wod-kan z praktycznymi warsztatami. są miejsca 16.11.2018 Laboratoria badawcze Webinaria E-15 Wady i zalety oznaczania CHZT metodą szczelnych próbówek w ściekach. Gdańsk                 są miejsca 22.11.2018 - 23.11.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-49 Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie. Gdańsk                 są miejsca 29.11.2018 - 30.11.2018 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze GŚ-25 Mikroskopowa analiza osadu czynnego – warsztaty Gdańsk                 są miejsca 29.11.2018 - 30.11.2018 Gospodarka odpadami Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE82 Parasol dla menedżera – praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej członków zarządów spółek komunalnych są miejsca 29.11.2018 Laboratoria badawcze Webinaria E-20 Przygotowanie próbek wód i ścieków do badań fizyczno-chemicznych oraz proste metody ograniczania wpływu wybranych czynników przeszkadzających.

Grudzień

Gdańsk                 są miejsca 06.12.2018 - 07.12.2018 Gospodarka ściekowa Procesy inwestycyjne S-57 – Anammox i deamonifikacja w komunalnych oczyszczalniach ścieków – możliwości i wyzwania Gdańsk                 są miejsca 06.12.2018 - 07.12.2018 Laboratoria badawcze Gl-14b Problemy analityczne w badaniach wody. Żelazo, Twardość, Wapń, Mangan. Gdańsk                 są miejsca 12.12.2018 - 13.12.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE11 – Prawo wodne dla gmin i przedsiębiorstw wod-kan – podsumowanie pierwszego roku obowiązywania i wyzwania na kolejne lata. Gdańsk                 są miejsca 12.12.2018 - 13.12.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne S-60 – Praktyczne rozwiązania w gospodarce ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami.

Styczeń

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna GW-50 Działania edukacyjno – informacyjne oraz współpraca z mediami. Tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw wodociągowych. Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GO-3 – Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych. są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Azot i fosfor obecna praktyka, wyzwania, technologie i perspektywa nowych standardów Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE86 – Profesjonalizacja przedsiębiorstwa wod-kan – cykl szkoleń dla spółek wod-kan z praktycznymi warsztatami. są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Zasady prowadzenia audytu energetycznego w małych firmach wodociągowych – teoria i praktyka Gdańsk                 są miejsca 22.01.2019 - 23.01.2018 Laboratoria badawcze GL33 – Norma ISO/IEC 17025:2018-02 – omówienie zmian są miejsca 22.01.2019 - 23.01.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Automatyzacja Przedsiębiorstw Wodociągowo -Kanalizacyjnych. Nowości, zalety i wady. są miejsca 22.01.2019 Gospodarka ściekowa S-59 GOSPODARKA OSADOWA – małe i średnie oczyszczalnie ścieków są miejsca 29.01.2019 Szkolenie dla GMIN: Zarządzanie infrastrukturą wod-kan w gminach – efekt ekonomiczny i środowiskowy

Luty

są miejsca Informacje wkrótce Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Obsługa projektów w systemie SL2014 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych w procesach odzysku – wymagania i procedury są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Kontrola pracy małych oczyszczalni ścieków w praktyce- wymogi prawne a potrzeby eksploatacyjne Gdańsk                 są miejsca 05.02.2019 - 06.02.2019 Gospodarka wodna GW-48 Ograniczanie pozornych i rzeczywistych strat wody w przedsiębiorstwach wodociągowych są miejsca 21.02.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Bezpieczeństwo wody do spożycia

Marzec

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Cykl 3 szkoleń dla operatorów małych i średnich oczyszczalni ścieków są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Walidacja metod testów kuwetowych – szkolenie z elementami warsztatowymi są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Prawa i obowiązki gmin i firm wodociągowych w świetle istniejących uwarunkowań prawnych są miejsca 12.03.2019 - 13.03.2019 Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Przepisy, budowa, eksploatacja, modernizacja i nowe technologie sieci kanalizacyjnych są miejsca 19.03.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Prawo wodne kontra wodociągi : bieżące problemy, aktualizacje są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna S14- Doskonalenie kompetencji technicznych w pobieraniu próbek wody

Kwiecień

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-49 Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie. są miejsca Informacje wkrótce Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Tereny zdegradowane i zdewastowane – metody ich zagospodarowania i rekultywacji są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Eksploatacja małych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych są miejsca 17.04.2019 - 18.04.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Innowacje oraz wyzwania w gospodarce wodno- ściekowej

Maj

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Kontrola stanu ekologicznego jezior i rzek. Technologie rekultywacji jezior. są miejsca Informacje wkrótce Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Kontrola i nieprawidłowości w projektach unijnych są miejsca 21.05.2019 - 23.05.2019 Baseny kąpielowe XXII SEMINARIUM BASENOWE

Czerwiec

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami II Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami

Sierpień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Opłaty środowiskowe – aktualne uwarunkowania prawne

Wrzesień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Rekultywacja terenów nadrzecznych – przykłady zagospodarowania. Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne P19 – Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach POIŚ, POIR oraz RPO

Październik

są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności – charakterystyka, źródła występowania, metody kontroli i zapobiegania