SZKOLENIA


Czerwiec

są miejsca 27.06.2018 Webinaria E34 – Oznaczanie liczby Pseudomonas aeruginosa w wodzie metodą filtracji membranowej zgodnie z PN-EN ISO 16266:2009.

Lipiec

są miejsca 06.07.2018 Gospodarka wodna Webinaria E 39 – Nowe Prawo Wodne – praktyczne aspekty są miejsca 16.07.2018 Webinaria E14- BZT-y, czego nie lubimy i co stwarza problemy w realizacji procedury.

Sierpień

są miejsca 09.08.2018 - 10.08.2018 Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne P19 – Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach POIŚ, POIR oraz RPO są miejsca 21.08.2018 - 22.08.2018 Baseny kąpielowe Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne S-55 – Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – zasady tworzenia i użytkowania w oparciu o nowelizację ustawy Prawo Wodne

Wrzesień

mało miejsc 03.09.2018 - 30.09.2018 Laboratoria badawcze GL-26/2 Praktyczne aspekty prowadzenia badań sensorycznych w laboratorium badania wody są miejsca 14.09.2018 Webinaria E 37-Metody miareczkowe na podstawie oznaczania chlorków i indeksu nadmanganianowego. są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna S14- Doskonalenie kompetencji technicznych w pobieraniu próbek wody są miejsca 18.09.2018 - 19.09.2018 Gospodarka ściekowa GŚ3 – Optymalizacja pracy komunalnych oczyszczalni ścieków są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze GL-32 OZNACZANIE METALI W WODZIE I ŚCIEKACH- AAS CZY ICP-OES- JAKĄ METODĘ ANALIZY WYBRAĆ są miejsca 25.09.2018 - 26.09.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Systemy komputerowe / oprogramowania dostępne dla branży wod-kan. Inteligentne sieci wodociągowe. są miejsca 26.09.2018 - 27.09.2018 Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE28 – Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym – aktualny stan prawny są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna GŚ-55 SAMPLING 2018 WARSZTATY DOT. TECHNIKI POBORU PRÓBEK ŚCIEKÓW są miejsca 28.09.2018 - 28.09.2018 Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW11: Oszczędność na Nowym Prawie Wodnym. Zmniejszenie opłat za wodę w przemyśle spożywczym. są miejsca 28.09.2018 Webinaria E38- Oznaczanie fluorków w wodach i ściekach metodą potencjometryczną. są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna GW-52 Eksploatacja małych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych

Październik

są miejsca 01.10.2018 - 02.10.2018 Laboratoria badawcze GW-20 Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru są miejsca 09.10.2018 Laboratoria badawcze GL33 – Norma ISO/IEC 17025:2017(E) – omówienie zmian są miejsca 11.10.2018 Webinaria E36- Barwa wody – rutynowa realizacja badań. mało miejsc 17.10.2018 - 18.10.2018 Laboratoria badawcze GL26/2 Praktyczne aspekty prowadzenia badań sensorycznych w laboratorium badania wody. są miejsca 18.10.2018 - 19.10.2018 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa B-12 RODO i zamówienia publiczne w sektorze obiektów sportowych – najważniejsze zmiany prawne są miejsca 25.10.2018 - 26.10.2018 Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE84 – Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Praktyczne szkolenie dla gmin w świetle pierwszych doświadczeń związanych z naliczaniem opłat retencyjnych.

Listopad

są miejsca 01.11.2018 - 30.11.2018 Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE82 Parasol dla menedżera – praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej członków zarządów spółek komunalnych są miejsca 07.11.2018 - 07.11.2018 Baseny kąpielowe B-11 Szkolenie z elementami warsztatowymi z technologii i skutecznych metod eliminacji przekroczeń mikrobiologicznymi w obiektach basenowych są miejsca 08.11.2018 - 09.11.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE85 – Finansowanie kanalizacji deszczowej w gminie. Jak uporać się z rosnącymi kosztami obsługi kanalizacji deszczowej? są miejsca 14.11.2018 - 16.11.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE86 – Profesjonalizacja przedsiębiorstwa wod-kan – cykl szkoleń dla spółek wod-kan z praktycznymi warsztatami.

Grudzień

są miejsca 06.12.2018 - 07.12.2018 Gospodarka ściekowa GŚ59 – Deamonifikacja w komunalnych oczyszczalniach ścieków – możliwości i wyzwania są miejsca 12.12.2018 - 13.12.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE11 – Prawo wodne dla gmin i przedsiębiorstw wod-kan – podsumowanie pierwszego roku obowiązywania i wyzwania na kolejne lata.

Maj

są miejsca 21.05.2019 - 23.05.2019 Baseny kąpielowe XXII SEMINARIUM BASENOWE