szkolenia

GŚ-58 Azot i fosfor obecna praktyka, wyzwania, technologie i perspektywa nowych standardów

Azot i fosfor są jednymi z głównych parametrów kontrolnych stanu oczyszczonych ścieków. Pomimo stosowanych zaawansowanych technik ich usuwanie, stężenia i dostępność w gospodarce ściekowej to nadal aktualny i bardzo istotny temat. Seminarium będzie obejmowało następującą tematykę:
– Obecne wymagania i przyszłe regulacje. Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się bardziej restrykcyjnych wymogów prawnych dla N i P na wylocie z naszych oczyszczalni?
– Nowe technologie usuwania i odzysku N i P. Ciąg główny i ciąg boczny. Czy to się opłaca?
– Procesy anaerobowe czy to jest przyszłość?
– Analiza obecnie stosowanych i dostępnych technologii, a jakość odpływu.
– Osad a biogeny
– Chemiczne strącanie fosforu

Szkolenie będzie dwudniowe, a prowadzącymi będą m.in.:

Grzegorza Cema, Politechnika Śląska
Kamil Janiak, Politechnika Wrocławska
Wiesław Butajło, WFOŚ