szkolenia

GL-26 Praktyczne aspekty prowadzenia badań sensorycznych w laboratorium badania wody

gfw1

Ocena organoleptyczna wody to niezwykle ważny element pracy laboratorium badania wody,
a także jedno z podstawowych wymagań dla wody przeznaczonej do spożycia określone
w obowiązujących przepisach prawnych. Badanie z pozoru trywialne, nie jest jednak analizą ani łatwą ani jednoznaczną. Warunki prowadzenia tego oznaczenia są bardzo rygorystyczne. Do tego dochodzą jeszcze indywidualne predyspozycje osób dokonujących takiej oceny jak również podobna wrażliwość sensoryczna zespołu. Laboratorium musi dołożyć wszelkich starań, aby wynik tak subiektywnej oceny jaką jest akceptowalność smaku czy zapachu był jak najbardziej rzetelny i neutralny.

Podczas szkolenia chcemy nie tylko skupić się na wymogach formalnych prowadzenia badań sensorycznych wody, doboru i oceny zespołu oceniającego, ale i przeprowadzić praktyczne warsztaty, podczas których uczestnicy przejdą procedurę oceny organoleptycznej jakości wody w laboratorium, jak również walidacji tej nietypowej metody badania

Szkolenie kierowane do pracowników laboratoriów badania wody wykonujących badania sensoryczne– oznaczenia smaku i zapachu. W treściach szkolenia znajdą się wymagania prawne dotyczące badań sensorycznych i metody badań smaku i zapachu według normy
PN-EN 1622:2006. Omówione zostaną praktyczne aspekty prowadzenia badań związane
z wymaganiami dla pomieszczeń i ich wyposażenia, kontrola jakości badań i walidacja metod sensorycznych.
Szkolenie będzie zawierać elementy warsztatowe – ocena pokazowych próbek rzeczywistych z dystrybutorami zapachu.

Forma szkolenia: 50% wykłady i 50% warsztaty:

Prowadzący: specjaliści Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce i data realizacji szkolenia: Laboratorium Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnowie. 15-16.02.2018r.

Harmonogram zajęć:

I dzień:  Część wykładowa szkolenia

rozpoczęcie szkolenia obiadem o godz. 12.20

Część wykładowa: 13.30-18.15

II dzień: Część warsztatowa szkolenia w godzinach : 8.30-15.15

Warsztaty s. – max 15 osób, podział na 3-os grupy.

Ze wzgledu na mala ilosc miejsc zapraszam do wczesniejszej rezerwacji.

Szczegółowy program oraz karta zgłoszenia wraz z informacjami organizacyjnymi dostepna jest w załączniku.

Serdecznie zapraszamy!!!