szkolenia

Gl-41 Szkolenie dla audytorów oceniających laboratoria w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zarządzających audytami oraz audytorów zarówno doświadczonych jak i początkujących.

Celem jest doskonalenie umiejętności audytorów wewnętrznych. Na podstawie pozytywnych i negatywnych przykładów uczestnicy poznają:
– zasady audytowania (w oparciu o wymagania normy ISO 19011:2018)
– zasady raportowania (w oparciu o wymagania normy ISO 19011:2018)
– zasady formułowania niezgodności
– interpretację wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02


Wykładowca: 
Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne
w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.


Ramy godzinowe:
Szkolenie dwudniowe
I dzień-  9:00-16:00
II Dzień- 9.00- 14.30


PROGRAM SZKOLENIA
– Podstawowe pojęcia dotyczące auditów i systemów jakości – przypomnienie-
– Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – interpretacja wymagań
– Podstawowe definicje (PN-EN ISO 19011:2018; ISO 9000)
– Zasady audytowania – (PN-EN ISO 19011:2018)
– Kompetencje audytorów, cechy osobowe (PN-EN ISO 19011:2018)
– Podstawy zarządzania audytami wewnętrznymi (PN-EN ISO 19011:2018 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)
z uwzględnieniem ryzyka
– Planowanie audytów z uwzględnieniem ryzyka (PN-EN ISO 19011:2018)
– Zbieranie informacji, analiza i ocena dowodów
– Przedstawiania ustaleń i wyników audytów – raport z audytu, niezgodności

Ćwiczenia realizowane z wykładami:
 – Doskonalenie formułowania niezgodności.
– Zbieranie informacji i dowodów audytowych, techniki audytowania.
– Ocena i analiza dowodów z audytu, wnioskowanie.
– Formułowanie niezgodności oraz ocena i interpretacja wymagań na podstawie przykładów.


Zapraszamy!!!