szkolenia

GW-20 Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru

UWAGA!

Termin nadsyłania kart zgłoszeń został wydłużony do 19.10.2018 r.

 

 


Wykładowca:  dr hab. nauk chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu publikacji, specjalista ds. walidacji i statystyki laboratoryjnej


Szkolenie jest adresowane do pracowników laboratoriów zajmujących się sterowaniem jakością badań, walidacją metod badawczych oraz szacowaniem niepewności pomiarów.


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej podstawowych i/lub zaawansowanych zagadnień z zakresu sterowania jakością badań, to jest walidacji metod badawczych, szacowania niepewności pomiarów, wykorzystania informacji zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego oraz certyfikatach materiałów odniesienia, i in. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów z dużym naciskiem na rozwiązywanie przykładów z praktyki laboratoryjnej na komputerach z wykorzystaniem pakietu e-stat (opcjonalnie). Uzupełnieniem treści przekazanych na szkoleniu jest podręcznik „Analiza statystyczna w laboratorium” (PWN, Warszawa 2016 r.), który uczestnicy otrzymają razem z materiałami.


 • Część teoretyczna: 60%
 • Część praktyczna: 40%  

Ramy czasowe:
Dzień I godz. 10:00 –  16:00
Dzień II godz. 9:00 –  13:00

Przerwa obiadowa: 13:00


1 dzień: wprowadzenie do zagadnień analizy statystycznej, walidacji metod badawczych i szacowania niepewności w formie wykładowej, odniesienia do znowelizowanej normy 17025

2 dzień: warsztaty – obliczenia walidacyjne i szacowanie niepewności dla wybranych metod analitycznych


Zagadnienia, które zostaną omówione podczas szkolenia:

Narzędzia analizy statystycznej:

 •   Podstawowe rozkłady statystyczne, średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe
 •   Testy na wykrycie błędów grubych
 •   Testy t-Studenta, F
 •   Porównanie dwóch metod analitycznych

Walidacja metody:

 •   Konstrukcja krzywej kalibracyjnej / badanie liniowości
 •   Precyzja metody (powtarzalność, odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjna)
 •   Obciążenie metody (analiza odzysku, bias)

Szacowanie niepewności metody:

 •   Szacownie niepewności metodą A, B, modelowania
 •   Konstrukcja budżetu niepewności
 •   Niepewność rozszerzona

 

 


Uczestników szkolenia prosimy o zabranie własnego sprzętu komputerowego.