szkolenia

B-16/1 Higieniczne zasady prawidłowego sprzątania na obiekcie basenowym

Szkolenie jest dedykowane głównie dla kadry sprzątającej, zarządzających ekipą sprzątającą. Zmiana terminu


Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami higienicznymi na obiektach basenowych oraz omówienie prawidłowych działań.


Utrzymanie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych, pomieszczeń i sprzętów w obiektach basenowych jest to wieloetapowy proces. Podczas szkolenia zostaną omówione szczegółowo etapy profesjonalnego sprzątania na pływalniach uwzględniające środki i kolejność działań. Przedstawimy sposoby tworzenia odpowiednich procedur, tak aby uzyskać zamierzony efekt higieniczny.  Jak sprawdzić czystość powierzchni i czy sprzatanie odbyło się zgodnie z zaleconymi wytycznymi?

 

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:30-15:00 w Hotelu PURO Stągiewna 26  80-750 Gdańsk,

Wykładowca: mgr inż.  Małgorzata Prędota

  • specjalista i wieloletni wykładowca Gdańskiej Fundacji Wody

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia informujące o zakresie szkolenia.

e