szkolenia

LE-88/1 Prawo wodne dla gmin i przedsiębiorstw wod-kan w 2019 r. Opłaty za usługi wodne, zgody wodnoprawne oraz postępowania taryfowe po zmianach.


Wykładowca Jędrzej Bujny (Kancelaria SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokacki sp.k.)


Ramy godzinowe: 9:30-15:00


Treść szkolenia: (szczegółowy program szkolenia dostępny po kontakcie z opiekunem szkolenia)

  • Opłaty za usługi wodne
  • Regulator, postępowania taryfowe i ochrona ujęć wody
  • Zgody wodnoprawne
  • Najważniejsze  wyzwania w 2019 r. 

 

Opis i cel szkolenia

Dnia 1 stycznia 2019 r. upłynął rok od wejścia w życie przepisów nowego Prawa wodnego, czyli ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Należy przy tym zauważyć, że Prawo wodne doczekało się już kilku nowelizacji. Kluczowa znaczenie ma przy tym nowela z 20 lipca 2018 r., która wprowadziła nowe obowiązki związane z opłatami za usługi wodne, w tym m.in. obowiązek składania oświadczeń w sprawie poborów wody, zrzutów ścieków oraz ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych w IV kwartale 2018 r.

Ponadto, zmianie uległy przepisy dotyczące pozwoleń wodnoprawnych oraz zgłoszeń wodnoprawnych.

Mając na uwadze powyższe zapraszamy na szkolenie, którego celem jest z jednej strony przedstawienie aktualnego stanu prawnego, a z drugiej analiza dotychczasowych doświadczeń związanych z naliczaniem opłat za usługi wodne, przygotowywaniem taryf, czy też z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych.

W tym celu szkolenie zostanie uzupełnione o analizę konkretnych case study z praktyki procesowej prelegenta

 

Zapraszamy do udziału!