szkolenia

E40- Nowelizacja ustawy o OZE w inwestycjach biogazowych

Zapraszamy na webinarium pt.„Nowelizacja ustawy o OZE w inwestycjach biogazowych”

27.07.2018 r.

Prowadzącym będzie Pan Radca Prawny dr. Jędrzej  Bujny z kancelari SMM Legal specjalizujący się w prawie energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii.

7 czerwca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE. Wprowadza ona szereg istotnych zmian w systemie wsparcia dla producentów biogazu dając nowe możliwości rozwoju tego sektora.

W trakcie spotkania, poza praktycznymi aspektami związanymi z udziałem biogazowni w systemie aukcyjnym oraz w systemie FiT i FiP, zostaną szczegółowo omówione regulacje prawne mające wpływ na funkcjonowanie biogazowni.

Podczas wydarzenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • zmiany w zakresie funkcjonowania systemu aukcyjnego,
  • nowe zasady kumulacji pomocy publicznej,
  • nowe instrumenty wsparcia FIT albo FIP dla biogazowni,
  • system wsparcia wytwarzania biometanu,
  • wolumeny oraz ceny referencyjne dla poszczególnych instrumentów wsparcia,
  • zasady przyłączania do sieci gazowej,
  • funkcjonowanie nowych oraz istniejących biogazowni rolniczych.