Home » Badanie » POOLSAMPLING 2022

badania

POOLSAMPLING 2022

Badania biegłości w zakresie pobierania próbek wody basenowej organizowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2012 „Ocena zgodności  oraz ogólnymi wymaganiami dotyczącymi badań biegłości”

Celem programu jest stworzenie możliwości potwierdzenia kompetencji w zakresie pobierania próbek wody basenowej. Program jest dostępny dla wszystkich, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa.

Zakres oceny próbkobiorcy:

Ocena przygotowania próbkobiorcy do procesu pobierania
– świadomość
– dokumentowanie
– znajomość matrycy pobieranej
– umiejętność pobierania

Ocena pobierania próbek wody do analiz
(kolejność wykonywania poszczególnych czynności, odpowiednia technika pobierania etc.)

– fizykochemicznej
– mikrobiologicznej
– pomiary parametrów własnymi urządzeniami mierniczymi

W pobieraniu może uczestniczyć maksymalnie 25 osób.

Termin:   5 października 2022
Miejsce: Pływalnia Orunia ul. ul. Smoleńska 6/8 Gdańsk

9:30 – 11:30 szkolenie pobierania próbek wody basenowej(w ramach opłaty za badania biegłości)
Szkolenie odbędzie sięna Pływalni Orunia ul. ul. Smoleńska 6/8 Gdańsk lub w Hotelu Zatoka szczegóły podamy w terminie późniejszym.
12:15 – Badania biegłości w zakresie pobierania próbek wody basenowej

Szczegółowe Informacje dostępne  w plikach do pobrania


Ze względu na panującą sytuację pandemiczną zostanie zachowany reżim sanitarny zgodny z aktualnie panującymi przepisami.

Szczegółowe informacje zostaną wysłane w potwierdzeniach uczestnictwa osobom zgłoszonym.
Dbając o Bezpieczeństwo podczas badań do dyspozycji uczestników będą płyny do dezynfekcji, maseczki oraz rękawiczki.


Zapraszamy!