Home » Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Tytuł wydarzenia

Termin wydarzenia


Dane zgłaszającego

Przedsiębiorstwo/InstytucjaUczestnik indywidualny
Adres odbiorcy inny niż nabywcyPapierowaElektroniczna


Oświadczenie VAT- Zwolnienie z podatku VAT możliwe jest na podstawie przesłanego oświadczenia na adres email: sekretariat@gfw.pl


w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm.)w co najmniej 70% - zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 ze zm.)

Regulaminy dostępne są w sekcji "Dokumenty do pobrania".

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańską Fundację Wody w celu świadczenia usług szkoleniowych, wykonywania umów i czynności związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych. Jestem świadomy, że wyrażoną zgodę mogę odwołać w dowolnym momencie.

Drukuj