Home » III Spotkanie Partnerów Projektu MORPHEUS

III Spotkanie Partnerów Projektu MORPHEUS

W dniach 16-18 kwietnia 2018r., w niemieckim mieście ESSEN odbyło się III spotkanie partnerów Projektu Morpheus: „Modelowe obszary usuwania farmaceutyków na południowym Bałtyku”.

Pierwszego dnia spotkania Erland Björklund (Kristianstad University) powitał gości i przedstawił ogólny stan projektu MORPHEUS, nadchodzące zadania oraz stan działań w poszczególnych pakietach roboczych. Uznał, że działania w ramach projektu przynoszą już obiecujące wyniki i w przyszłości będą intersujące dla decydentów. Należy jednak pilnować osi czasu, ponieważ wiele działań w pakietach jest ze sobą wzajemnie powiązanych.

Omówione zostały poszczególne działania w grupach roboczych.
Franziska Stoll (EUCC-D) ( Work Package 2: Communication) opowiedziała o ostatnich wynikach w WP2 i o już zaplanowanych działaniach związanych ze strona internetowa, media społecznościowe, artykuły itd.). Poinformowała również o nadchodzących wydarzeniach i konferencjach w których partnerzy tego projektu będą lub mogli uczestniczyć.

Hauke ​​Siemen (REM Consult) (WP1-Project management and administration) przedstawił przegląd etapu realizacji projektu i harmonogram projektu.
Jens Tränckner i Alena Kaiser (WP3-Regional Consumption Patterns of Pharmaceuticals) z Uniwersytetu w Rostocku przypomnieli uczestnikom spotkania o głównym zadaniu WP3 (raport na temat regionalnych wzorców konsumpcji) i przedstawili listę leków, które zostały lub zostaną poddane analizie w ramach projektu. Jens przedstawił 15 produktów farmaceutycznych jako propozycję zredukowanej listy. Ola Svahn (University of Kristianstad) zasugerowała dodanie do listy etynyloestradiolu, wspomniała również, że w 2018 r. pojawią się nowe substancje z nowej unijnej listy obserwacyjnej. Nie wydano jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie wspólnej listy analitycznej MORPHEUS.

Pod koniec pierwszego dnia każdy partner krótko przedstawił postęp i pierwsze wyniki oszacowania ciężaru farmaceutycznego w swoim regionie (WP4-Estimating the pharmaceutical burden): Alena Kaiser (University of Rostock), Valdas Langas (Uniwersytet w Klaipeda), Aneta Luckiewicz (Uniwersytet Gdański), Erland Björklund (Uniwersytet Kristianstad).

Drugi dzień rozpoczął się od powitania gospodarza, prof. Dr inż. B. Teichgräber z Emscher Genossenschaft / Lippeverband (EGLV) i dalszego omawiana WP4. Następnie Aneta Luckiewicz (PP5, Gdansk University of Technology) (WP5-Possibilities of Implementing Advanced) zwróciła uwagę na fakt, że wdrażanie zaawansowanych technologii w polskich OŚ zależy Równoważnej Liczby Mieszkańców-RLM, co prowadzi do tego, że małe miasta mają mniej rozwinięte technologie w oczyszczalniach ścieków. W związku z tym sprawozdanie końcowe powinno uwzględniać podobieństwa i różnice istniejących technologii.

Aleksandra Jato-Mrozik (WP6- Training and Education ProgrammePP4, Gdańska Fundacja Wody) przedstawiła krótki przegląd planowanych działań w WP6.

O godzinie 14:00 dnia drugiego zostało odbyło się spotkanie projektowe z partnerami stowarzyszonymi i zewnętrznymi. LP przedstawił obecny status MORPHEUSA, a poszczególni liderzy grup roboczych podsumowali wstępne wyniki gościom.Następnie Michael Stapf (Berlin Centrum Kompetencji dla Wody – KWB) z projektu CWPharma zaprezentował projekt partnerom z projektu MORPHEUS. Niektóre cele i wyniki CWPharmy są zgodne z celami projektu MORPHEUS, można zastosować synergie w odniesieniu do niektórych celów CWPharma.

Pod koniec drugiego dnia dr Issa Nafo, dyrektor ds. Badań i rozwoju Emscher Genossenschaft / Lippeverband (EGLV) i członek rady doradczej MORPHEUS, przedstawili działania, obszar zlewiska, technologie oczyszczania i wskaźniki eliminacji mikrozanieczyszczeń z niektórych oczyszczalni ścieków prowadzonych przez EGLV .

Trzeciego dnia uczestnicy spotkania odwiedzili dwie oczyszczalnie ścieków w Dülmen oraz Bad Sassendorf zarządzane przez EGLV.