Home » IV Spotkanie partnerów projektu MORPHEUS

IV Spotkanie partnerów projektu MORPHEUS

W dniach 12-14 listopada 2018r., w niemieckim mieście Roztok odbyło się IV spotkanie partnerów Projektu Morpheus: „Modelowe obszary usuwania farmaceutyków na południowym Bałtyku”.

Pierwszy dzień spotkania partnerskiego rozpoczęła wizyta studyjna na oczyszczalnie  ścieków znajdującą się przy roztockich wodociągach, zarządzanych przez przedsiębiorstwo Nordwasser GmbH  i posiadającą bardzo zaawansowaną technologię oczyszczania wody i ścieków.

Dnia 13.11.2018r Partnerzy projektu Morpheus spotkali się w siedzibie Przedsiębiorstwa Nordwasser GmbH , gdzie po słowach wstępu oraz podziękowaniach za gościnę, Erland Björklund (Kristianstad University) przedstawił Pana Claes Debourgh z powiązanego z unijną stategią PA Hazard (https://www.balticsea-region-strategy.eu/save-the-sea/pa-hazards), powitał gości i przedstawił ogólny stan projektu MORPHEUS, podkreślając ,że nasz projekt wzbudza bardzo duże zainteresowanie  i wszyscy z niecierpliwością czekają na jego końcowe rezultaty.

Dla zewnętrznych gości przedstawione zostały pokrótce informacje dotyczące każdego z pakietów roboczych oraz ich statusu na bieżący dzień.

Następnie każdy z partnerów projektu przedstawił aktualizację swojego WP i zaplanowanych działań na kolejne miesiące.

Z Gdańskiej Fundacji Wody obecne były Pani Beata Szatkowska oraz Pani Aleksadra Jato-Mrozik, które podkreśliły ,ze małymi krokami rozpoczynają się przygotowania do ostatniego pakietu roboczego WP6 i ,że w nadchodzących miesiącach konieczna będzie organizacja dodatkowych spotkań na Skype, celem omówienia  połączenia WP6 z kolejnym spotkaniem projektowym w Gdańsku.

REM consult odpowiedzialny za zarządzanie i administracje w projekcie przedstawił sytuację finansową projektu, przewidywanie dotyczące przyszłego raportowania oraz zasugerował pewne przesunięcia w budżetach PP , które zaowocują lepszym rozlokowaniem niewydanych funduszy.

Trzeciego dnia uczestnicy spotkania brali udział w ogólnym podsumowaniu  wcześniej wygłoszonych prezentacji oraz zaplanowaniu działań  na nadchodzące miesiące.

Ustalono między innymi:

W ramach pakietu WP5 Pani Aneta Łukczkiewicz roześle draft działań w ramach pakietu  DEL 5.2 i oczekiwać będzie na feedback od innych partnerów.

Gdańska Fundacja Wody, w ramach pakietu WP6 roześle ponownie draft program szkolenia oraz zamieści w programie “doodle poll” ankietę celem ustalenia daty szkolenia oraz kolejnego spotkania Partnerów Projektu Morpehus. Każdy z partnerów zobowiązany będzie do odesłania swoich komentarzy, ilości zgłoszonych osób na szkolenie, a REM będzie odpowiedzialny za czuwanie nad budżetem. Ustalono ,że całość kosztów spotkania pokryta powinna zostać z kosztów Gdańskiej Fundacji Wody.

Ustalono również ,ze podstawowe szkolenie praktyczne, w ramach pakietu WP4, dotyczące  analizy śladowych substancji organicznych obędzie się na wiosnę 2019roku, konkretna data oraz miejsce zostaną potwierdzone w późniejszym czasie.