Cykl spotkań w powiatach

Cykl spotkań w powiatach jako kontynuacja działań wynikających z „Koncepcji planu gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi dla województwa pomorskiego” (KPGK) Projekt  jest finansowany  ze  środków WFOŚiGW w Gdańsku w oparciu o umowę numer WFOŚ/D/355/106/2017. Łączna kwota dotacji wynosi 22.000,00 zł, koszt kwalifikowany 22 000,00 zł. Projekt jest propozycją kontynuacji spotkań z fazy realizacji „Planu gospodarki komunalnymi … Czytaj dalej Cykl spotkań w powiatach