Home » Szkolenie » B-2 Remont i modernizacja pływalni krytych – obniżenie kosztów eksploatacji i poprawa funkcjonalności.

szkolenia

B-2 Remont i modernizacja pływalni krytych – obniżenie kosztów eksploatacji i poprawa funkcjonalności.

Opis i cel szkolenia

Postępujący wzrost cen  za energię elektryczną, cieplną, opłaty za wodę i zmniejszenie środków na wydatki samorządowe to wyzwania, z którymi muszą się ciągle zmagać  podmioty prowadzące działalność w obszarze pływalni. Aby prowadzić  sprawne funkcjonowanie tych jakże mało ekonomicznych miejsc na przyszłe lata – Gdańska Fundacja Wody zaprasza na szkolenie. Przygotowaliśmy wykłady i warsztaty  w takiej formie, którego celem jest przybliżenie w przystępnej formie aktualnego stanu prawnego finansowania, możliwości technicznych, modernizacyjnych i informatycznych, nastawione na szeroko rozumianą oszczędność. Ponadto, szkolenie może być okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy eksploatatorami.

Adresaci szkolenia: przedstawiciele techniczni i zarządzający pływalniami, przedstawiciele urzędów gmin oraz urzędów miejskich.

Zagadnienia zaprezentowane  podczas szkolenia:

  1. Właściwa eksploatacja systemu klimatyzacji;
  2. Możliwości skutecznej modernizacji oraz przeprowadzenia prac remontowych z możliwością uzyskania oszczędności na energii elektrycznej i cieplnej;
  3. Sprawdzone możliwości techniczne: termomodernizacja, odzysk ciepła z szarych ścieków, wykorzystanie wody solarnej;
  4. Nowoczesne narzędzia techniczne i informatyczne BMS;
  5. Zastosowane nowych możliwości w uzdatnianiu wody basenowej, jak wpłynęły na oszczędności i jakość wody basenowej – case studies;
  6. System odzysku wód technologicznych i podczyszczania ścieków – sposoby techniczne i  możliwości finansowania oszczędzania na wodzie;

Szkolenie z wizytą na Basenie

Ramy czasowe:

I dzień: 9:30-15:30

II dzień: 9:30 -14:30

Program Szkolenia – rejony  Stalowej Woli – wkrótce

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY