Home » Szkolenie » E-117 Kontrola sanepidu w obiekcie basenowym – przygotowanie dokumentacji, omówienie nieprawidłowości

szkolenia

E-117 Kontrola sanepidu w obiekcie basenowym – przygotowanie dokumentacji, omówienie nieprawidłowości

Kontrola strefy basenowej przeprowadzonej przez przedstawicieli inspekcji sanitarnej jest tematem wciąż trudnym i przysparzającym wiele trudności zarządzającym obiektami basenowymi. W prosty i w przejrzysty sposób zostaną Państwu wytłumaczone zasady przeprowadzania kontroli sanitarnej oraz omówione zostaną zagadnienia z obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  (Dz.U. 2015  poz.2016)

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • omówienie podstaw prawnych kontroli sanitarnych,

  • przedstawienie procedury przeprowadzenia kontroli sanitarnej w strefie basenowej,

  • na co zwraca uwagę kontroler sanitarny podczas wizyty w hali basenowej, pomieszczeniach szatniowo-natryskowych,  stacji uzdatniania wody,

  • omówienie prawidłowego sporządzenia dokumentacji tj. harmonogramu poboru prób wody na cały rok, komunikatu o jakości wody w pływalni, rejestru zdarzeń kałowych/sytuacji awaryjnych, prowadzenia dziennika pracy pływalni,

  • omówienie najczęstszych nieprawidłowości spotykanych podczas kontroli sanitarnych,

  • opisanie współpracy zarządcy obiektu basenowego z inspekcją sanitarną.

HARMONOGRAM SZKOLENIA :

Dzień 16.06.2023 r. godziny 13.00-15.00

Agnieszka Kietlińska – Kierownik SMW, Oddział Higieny Komunalnej, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Gdańsk