Home » Szkolenie » E-228 Wykorzystanie procesów membranowych w oczyszczaniu wody i ścieków miejskich: stan obecny, ograniczenia i perspektywy

szkolenia

E-228 Wykorzystanie procesów membranowych w oczyszczaniu wody i ścieków miejskich: stan obecny, ograniczenia i perspektywy

Pogarszająca się jakość wód naturalnych oraz stale rosnące wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia powodują, że konwencjonalne procesy fizyczno-chemiczne stosowane do uzdatniania wód nie zawsze pozwalają na usunięcie wszystkich zanieczyszczeń występujących w ujmowanych wodach. Stąd też coraz częściej do oczyszczania wody wykorzystuje się techniki membranowe, które pozwalają na separowanie bardzo szerokiego spektrum zanieczyszczeń. Dodatkowo, zastosowanie procesów membranowych nie powoduje transformacji zanieczyszczeń oraz ewentualnego wtórnego zanieczyszczenia wody, co także przemawia na korzyść tych procesów.

Uczestnicy mają możliwość:

  • prowadzenia dyskusji
  • zdawania pytań

Celem szkolenia jest omówienie:

  • charakterystyki wód powierzchniowych, podziemnych oraz ścieków miejskich,
  • omówienie procesów membranowych ze szczególnym uwzględnieniem ciśnieniowych procesów membranowych,
  • analiza ograniczeń związanych z powszechnym stosowaniem procesów membranowych w technologii oczyszczania wody
    i ścieków oraz wskazaniem możliwych zmian,
  • przykład przemysłowych zastosowań ciśnieniowych procesów membranowych do oczyszczania wody i ścieków.

Szkolenie kierujemy do:

  • Pracowników technologicznych wodociągów, stacji uzdatniania wody  oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zastosowania procesów membranowych w oczyszczaniu wody.

Harmonogram: 18.05.2022 r. 10.00-12.00 

Prowadzący: dr inż. Agnieszka Urbanowska,  Politechnika Wrocławska


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)