Home » Szkolenie » E-28 Oznaczanie chlorków PN-ISO 9297:1994. Webinarium

szkolenia

E-28 Oznaczanie chlorków PN-ISO 9297:1994. Webinarium


Celem spotkania jest omówienie prawidłowej analizy następnego parametru – chlorków, według normy PN-ISO 9297:1994. Wyszczególnimy  najistotniejsze warunki do przeprowadzenia procesu analizy tego parametru w wodzie do spożycia. Jak uniknąć błędów i gdzie szukać możliwych źródeł niezgodności.

Harmonogram spotkania: 09.06.2020 godzina 13.00 -14.30

Wykładowca:

Mgr. Inż. Katarzyna Ulas  – kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości –  chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny  (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie  z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach –  inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

 

 

Zapraszamy do podnoszenia kompetencji podczas homeoffice