Home » Szkolenie » E-355 Kryteria oceny w procesach akredytacji i nadzoru w obszarze badań sensorycznych

szkolenia

E-355 Kryteria oceny w procesach akredytacji i nadzoru w obszarze badań sensorycznych

Podczas webinarium zostaną omówione dwa dokumenty interpretacyjne o statusie wytycznych, traktowane przez PCA  jako kryteria oceny w procesach akredytacji i nadzoru nad wydanymi certyfikatami: EA-4/09 oraz EA-4/18:

EA-4/09 G:2022 (wydanie 3) „Akredytacja laboratoriów badań sensorycznych” (komunikat PCA nr 386 z 22.12.2022 r.). Znowelizowany dokument zawiera wytyczne rekomendowane jako odpowiedni sposób spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 w obszarze badań sensorycznych.
Podaje wskazówki w zakresie m.in. zapewnienia zasobów w pracowni sensorycznej, potwierdzania ważności wyników, czy prowadzenia zapisów technicznych / raportowania wyników.
PCA uwzględnia wymagania tego dokumentu w trakcie prowadzenia ocen od dnia 10.06.2023 


EA-4/18 G:2021 (wydanie 1) „Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości” (komunikat PCA nr 391 z 19.01.2023 r.).
Są to rekomendacje w zakresie spełnienia wymagań normy PN-EN IO/IEC 17025 dotyczących potwierdzania ważności wyników poprzez porównanie z wynikami innych laboratoriów. Dokument zawiera wskazówki w zakresie ustalania poziomów i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości, a zostanie omówiony w kontekście prowadzenia badań sensorycznych.
PCA uwzględnia wymagania tego dokumentu w trakcie prowadzenia ocen od dnia 18.04.2023

Ponadto zostaną krótko omówione najistotniejsze wymagania norm: PN-EN ISO 8589 (dot. projektowania pracowni sensorycznej) oraz PN-EN 1622 (dot. prowadzenia badań sensorycznych. Uwaga – nie będziemy omawiać szczegółowego postepowania podczas badań!).

Harmonogram: 19.03.2024, godz. 12:00- 14:30

Prowadząca:  Katarzyna Szczepanek,  Kierownik Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o.

 

Uzupełnieniem  tego szkolenia w ramach Sensoryki dla zawansowanych  jest szkolenie:
E-341 Sensoryka dla koordynatorów – wdrożenie metod badania smaku i zapachu w wodzie i koordynowanie badań

Dla osób zgłaszających się na oba szkolenia w dniu 19.03.2024 koszt wynosi  : 740 zł netto


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)