Home » Szkolenie » E-41 Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej – nowelizacja DA-06 WYD. 7 – 20.04.2020

szkolenia

E-41 Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej – nowelizacja DA-06 WYD. 7 – 20.04.2020

Szanowni Państwo,

Szkolenie przeznaczone jest dla personelu laboratoriów analitycznych zajmujących się badaniami fizykochemicznymi np. wody, ścieków, żywności i innymi badaniami analitycznymi

Celem szkolenia jest zapoznanie:

 • z pojęciem spójności pomiarowej w analityce oraz ogólnymi zasadami zapewnienia spójności pomiarowej
 • wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • wymaganiami akredytacyjnymi w szczególności polityką PCA przedstawioną w dokumencie DA-06 wyd 7 z dnia 20.04.2020

 

PROGRAM SZKOLENIA

 • podstawowe terminy (ISO Guide 99)
 • wzorcowanie
 • spójność pomiarowa
 • weryfikacja
 • sprawdzenie
 • wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące spójności pomiarowej i nadzorowania wyposażenia
 • DA-06 – materiały odniesienia i ich wykorzystanie do zapewnienia spójności pomiarowej
 • przykłady dotyczące spójności pomiarowej w analityce:
 • metoda miareczkowa
 • metoda elektrochemiczna
 • metoda spektrofotometryczna


Prowadzący:

Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne
w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.

Szkolenie odbędzie się:  15 czerwca w godz. 10:00 – 11:30 

Zapraszamy!