Home » Szkolenie » E-58 Spektrofotometria – technika pomiarowa.

szkolenia

E-58 Spektrofotometria – technika pomiarowa.


Cel szkolenia: omówienie techniki spektrofotometrycznej w codziennej pracy laboratoryjnej.

Spektrofotometria – technika pomiarowa (ilościowy pomiar – transmisji lub odbicia światłą przez próbkę). Na przykładzie oznaczania żelaz zgodnie z normą PN ISO 6332:2001, oraz z zastosowaniem metody testowej. Przykład potwierdzenia równoważności metody.

Prowadzący:

Mgr. Inż. Katarzyna Ulas  – kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości –  chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i auditor wewnętrzny  (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie  z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach –  inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan. Od 2004r. związana z Gdańską Fundacją Wody, na początku jako uczestnika szkoleń i badań biegłości.

Spotkanie odbędzie się 27.10.2020r. w godzinach od 13.00 do 14.30