Home » Szkolenie » GŚ-57 Prawidłowa/racjonalna eksploatacja oczyszczalni ścieków województwa pomorskiego – dobre praktyki inżynierskie

szkolenia

GŚ-57 Prawidłowa/racjonalna eksploatacja oczyszczalni ścieków województwa pomorskiego – dobre praktyki inżynierskie

Seminarium realizowane w ramach projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno-ściekowej” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW
w Gdańsku.
Partnerem wydarzenia jest SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA „SWARZEWO” OCZYSZCZALNIA W SWARZEWIE
 Seminarium zostało objęte patronatem przez „Forum Eksploatatora”
wydawanym przez Fundacja Conviventia im. Juliusza Słowackiego.

https://eksploatator.wixsite.com/strona-www/forum-eksploatatora

Seminarium skierowane jest do szerokiego grona odbiorców odpowiadających za funkcjonowanie gospodarki ściekowej w miastach i gminach, w szczególności województwa pomorskiego.

Do uczestnictwa zapraszamy wójtów, burmistrzów i starostów, pracowników urzędów gminnych i miejskich, eksploatatorów obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych i wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką.

Ideą jest pobudzenie do racjonalnego działania w zakresie przesyłu i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowywania wytwarzanych osadów. Celem zaproszonych ekspertów będzie zapoznanie Uczestników
z dostępnymi technologiami, jak również zwrócenie uwagi na problemy eksploatacyjne oraz możliwości ich rozwiązania i ograniczania. Tematyka seminarium dedykowana jest prawidłowym kierunkom eksploatacyjnym
w gospodarce wodno – ściekowej miast i gmin.

Udział w seminarium jest otwarty dla uczestników ze wszystkich województw.

Koszt uczestnictwa dla specjalistów z woj. pomorskiego jest niższy dzięki dotacji w WFOŚiGW w Gdańsku:
„GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej”

Wykładowcy podczas wydarzenia: Ewa Dobiegała, Katarzyna Hrynkiewicz, Stanisław Cytawa, Michał Miotk, Maciej Bieniowski, Maciej Kita, Adam Orzech i niezależni eksperci. 

Rezerwacja samodzielna w „Hotelu nad Wisłą”, na hasło GFW, cena za seminarium nie obejmuje ceny za nocleg.

Termin 21-22.06.2022
Pokój jednoosobowy – 185
Pokój dwuosobowy   – 255
Pokój trzyosobowy    – 320

ZAPRASZAMY!