Home » Szkolenie » S-11 Niskoemisyjne przedsiębiorstwa wodno-ściekowe – przyszłość WOD-KAN

szkolenia

S-11 Niskoemisyjne przedsiębiorstwa wodno-ściekowe – przyszłość WOD-KAN

Dzięki analizie danych możemy tworzyć symulacje, których wykorzystanie pozwoli minimalizować szkodliwy wpływ działań człowieka, a technologie niskoemisyjne są w stanie jeszcze bardziej zoptymalizować skutki uboczne naszej ingerencji w środowisko naturalne.

Co to są zrównoważone technologie?

Zgodnie z definicją zawartą w Agendzie 21 ONZ zrównoważone technologie „chronią środowisko, są mniej zanieczyszczające, wykorzystują wszystkie zasoby w bardziej zrównoważony sposób, przetwarzają więcej odpadów i produktów oraz przetwarzają odpady resztkowe w sposób bardziej akceptowalny niż technologie, których były substytutami”. To właśnie na tego typu technologiach Unia Europejska opiera wspólnotową strategię rozwoju gospodarczego.

Warto zaznaczyć, iż rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych technologii nisko- oraz bezemisyjnych przez przedsiębiorców stanowi jeden z kluczowych elementów budowania niskoemisyjnej tudzież neutralnej klimatycznie gospodarki na poziomie unijnym, a powiązane z ww. technologiami koszty „zostaną obniżone wraz ze wzrostem poziomu wdrożenia tych rozwiązań.

Zmieniające się przepisy prawa, technologie i znaczny rozwój infrastruktury wymuszają ciągłe doskonalenie
i konieczność dostosowywania. Podczas Seminarium pochylimy się nad każdym procesem technologicznym, aby możliwie najefektywniej podnieść ich wydajność.

Celem Seminarium jest dyskusja o teraźniejszości i przyszłości branży wod-kan, prawidłowej eksploatacji, dobrych praktykach i doświadczeniach. Zagadnienia zostaną przedstawione z punktu widzenia specjalistów branży wod-kan,  eksploatatorów i dostawców technologii.

Do udziału zapraszamy specjalistów z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, urzędów gmin realizujących zadania z zakresu wod-kan oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Program 

  • Czynniki charakteryzujące ścieki i procesy zachodzące w procesach biologicznego i chemicznego ich oczyszczania –
  • Technologia dla biogazowni, która zajmuje się zagospodarowaniem pofermentu. Na co my wpływamy? – Henryk Koik
  • Koncepcje systemów wod.-kan.
  • Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie wod.-kan.
  • Eksploatacja systemu wodociągowego
  • Eksploatacja systemu ściekowego
  • Koszty eksploatacji
  • Modernizacja i odtwarzanie systemu

Harmonogram: