Home » Szkolenie » Gl-27 Szkolenie dla eksploatatorów gminnych oczyszczalni ścieków – proste i tanie metody kontroli procesu. ZNIŻKA dla uczestników z woj. pomorskiego. ZMIANA TERMINU!

szkolenia

Gl-27 Szkolenie dla eksploatatorów gminnych oczyszczalni ścieków – proste i tanie metody kontroli procesu. ZNIŻKA dla uczestników z woj. pomorskiego. ZMIANA TERMINU!

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA !
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE WKRÓTCE!

Uwaga!  Zniżka dla uczestników z województwa pomorskiego w ramach dotacji do projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej”  WFOŚ/D/355/10/2017

 

Znany krajowy ekspert i wieloletni kierownik oczyszczalni ścieków oraz główny technolog dobrze zarządzanej gminnej oczyszczalni ścieków omówią szczegółowo zasady prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków,  jak i zwrócą uwagę na pojawiające się trudności i możliwości ich rozwiązania.

Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:

1. Zlewnia ścieków – źródła ścieków
2. Bilansowanie ilościowe i jakościowe zlewni, nierównomierność dopływu
3. Ścieki dowożone i przemysłowe
4. Procesy mechaniczne, biologiczne i chemiczne oczyszczania ścieków
5. Urządzenia oczyszczalni ścieków – dobór i eksploatacja
6. Monitoring procesów oczyszczania i jakości ścieków
7. Gospodarka osadowa
8. Obsługa oczyszczalni
9. Sposoby optymalizacji kosztów odbioru i oczyszczania ścieków

Szkolenie znacząco przyczyni się do podniesienia kompetencji eksploatatorów oczyszczalni ścieków.
Zawierać będzie teorie jak i przykłady praktyczne, zwiedzanie gminnej oczyszczalni w Gniewinie oraz demonstrację i praktyczne szkolenie z zakresu bardzo prostej kontroli procesu.
Prowadzący w dostępny sposób przekażą wiedzę i pokażą że analiza mikroskopowa osadu może być tania i prosta, a nieskomplikowane urządzenia analityczne i analizy są świetną metodą utrzymania prawidłowej pracy osadu czynnego.

Ponadto wydarzenie pozwoli na wymianę doświadczeń i zawiązanie relacji.


RAMY CZASOWE:

I DZIEŃ (9.30-16.00)
Wykłady i omawianie problemów – D. Rohde i W. Butajło

II DZIEŃ (9.00- 14.00 Zakończenie obiadem)
Zwiedzanie oczyszczalni i zapoznanie się z nowoczesnym zarządzaniem gminną oczyszczalnią ścieków
w Gniewinie.
Zajęcia praktyczne z podziałem na grupy – mikroskopowa analiza osadu oraz analizy chemiczne.