Home » Szkolenie » S-63 Wymagania w laboratorium chemicznym – seminarium doskonalące

szkolenia

S-63 Wymagania w laboratorium chemicznym – seminarium doskonalące

Gdańska Fundacja Wody serdecznie zaprasza Państwa na seminarium internetowe kierowane do pracowników laboratoriów badawczych. Mają Państwo do dyspozycji sześć webinariów dotyczących  skutecznej pracy w laboratorium badawczym. Podczas trzech dni przedstawimy wiele tematów z różnych dziedzin: zarządzających, analitycznych, wirusologicznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w przystępnej i bardzo innowacyjnej formie on line. Nasza praktyka już od marca 2020 pokazuje, że taki sposób przedstawienia informacji naukowych i praktycznych sprawdza się. Każdy z uczestników pojedynczego webinarium lub wszystkich sześciu otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu organizowanych przez GFW, oraz materiały w formie elektronicznej. Można w trakcie szkolenia zadawać pytania, jak również po wykładzie, wysyłać zapytania do prowadzących poszczególne tematy. Wybraliśmy tylko  najbardziej ciekawe problemy, z którymi na co dzień borykają się pracownicy tej branży.

Program seminarium on line 23-25.09.2020

Renata Matuszewska NIZP -PZH

23.09  godz. 10:00-11:30

Jakość mikrobiologiczna wody w instalacjach i urządzeniach wodnych obiektów rekreacyjno-sportowych, czynniki etiologiczne chorób wodozależnych, wymagania w obszarze regulowanym


Agnieszka Stankiewicz NIZP-PZH

23.09  godz. 13:00-14:30

Zalecenia postępowania w sytuacji przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów wskaźnikowych jakości wody do spożycia

Zasady współpracy podmiotów odpowiedzialnych za jakość wody do spożycia w  świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia


Iwona Madejska

24.09  godz. 10:00-11:30

Monitorowanie kompetencji personelu w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02


Mirosław Wende

24.09  godz. 13:00-14:30

Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi w okresie Pandemii


Iwona Madejska

25.09  godz. 10:00-11:30

 Spójność pomiarowa od strony praktycznej i związanej z normą 17025


Katarzyna Pokajewicz

25.09  godz. 12:00-12:30

Wykład ramach seminarium, dostęp dla wszystkich zgłoszonych :  
Wzorce, materiały odniesienia i CRMy do analizy wody i ścieków – oferta firmy Merc
k


Katarzyna Ulas 

25.09  godz. 13:00-14:30

Podstawowe problemy przy oznaczaniu BZT5 – różnice w nowej normie


ADRESACI SZKOLENIA:

  • pracownicy i kierownicy laboratoriów badawczych, którzy planują wdrożenie systemu w laboratorium wody, ścieków lub innych
  • pracownicy i audytorzy wewnętrzni,
  • pracownicy inspekcji sanitarnych

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA ON-LINE
(szczegóły w Karcie Zgłoszenia w panelu Pliki do pobrania)

Jestem do dyspozycji w razie zapytań. Proszę o kontakt w sprawach merytorycznych Ela Kiejno 691 114312 lub ela.k@gfw.pl