Home » Szkolenie » S-63 Wymagania w laboratorium chemicznym – seminarium doskonalące

szkolenia

S-63 Wymagania w laboratorium chemicznym – seminarium doskonalące

Zapraszamy na seminarium doskonalące pracę laboratoriów chemicznych. Podczas dwóch dni szkolących przedstawimy wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania metod badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych.  W jaki sposób zrealizować i udokumentować proces wdrożenia metod badań w laboratorium krok po kroku oraz jak wykorzystać dane z walidacji / weryfikacji metod do ustalenia kryteriów wewnętrznej kontroli jakości badań. Omówimy ocenę statystyczną otrzymanych wyników z badań biegłości, oszacowanie niepewności pomiaru z uwzględnieniem składowych istotnych dla danej metody. Tematy omówione podczas trwania seminarium:

Wykładowcy:

Renata Matuszewska, Agnieszka Stankiewicz, Katarzyna Ulas, Iwona Madejska, Joanna Olejnik, Wiesława Bollin, Mirosław Wende

 • Rola i praktyczne wykorzystanie badań biegłości w procesie sterowania jakością.
 • Spójność pomiarowa w praktyce laboratoryjnej – badanie i wzorcowanie
 • Nadzór nad wyposażeniem laboratoryjnym niewymagającym wzorcowania zewnętrznego w odniesieniu do projektu załącznika nr 1 do DA-06.
 • Równoważność metod alternatywnych w badaniach.
 • Walidacja, rewalidacja metody: oznaczania fosforu.
 • Dokumentacja do wdrożenia  normy 17025:2018-02 – skuteczne wdrożenie – na przykładzie.
 • Najważniejsze zmiany, które doprecyzowują wdrożenie normy ISO/IEC 17025:2017 –  najważniejsze podsumowanie – panel dyskusyjny
 • Istotne elementy w kontroli wewnętrznej
 • Ewentualne błędy podczas wykonywania analiz chemicznych, fizycznych w badaniach wody i ścieków w metodach zminiaturyzowanych i referencyjnych od momentu pobrania do momentu wpisu wyniku.

Harmonogram

23.09  godz. 9:30-15:30 19.00 kolacja z muzyką przy ognisku Katarzyna Dembowska

24.09  godz.   9.30- 15:30

 

ADRESACI SZKOLENIA:

 • pracownicy i kierownicy laboratoriów badawczych, którzy planują wdrożenie systemu w laboratorium wody, ścieków lub innych
 • pracownicy i audytorzy wewnętrzni,
 • pracownicy inspekcji sanitarnych

Zapraszamy