Home » Szkolenie

SZKOLENIAMaj

on line                 są miejsca 26.05.2020 - 26.05.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-40 Bezstronność i poufność – norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 punkt 4 on line                 są miejsca 26.05.2020 - 26.05.2020 Baseny kąpielowe Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-48 Jakość mikrobiologiczna wody w instalacjach i urządzeniach wodnych obiektów sportowo-rekreacyjnych – czynniki etiologiczne chorób wodozależnych, wymagania w obszarze regulowanym on line                 są miejsca 27.05.2020 Gospodarka ściekowa Webinaria E-35 Optymalizacja procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków typu SBR – webinarium on line                 są miejsca 28.05.2020 - 28.05.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-41 Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej – nowelizacja DA-06 WYD. 7 – 20.04.2020

Czerwiec

on line                 są miejsca 02.06.2020 - 02.06.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-47 Praktyczne aspekty prowadzenia badań sensorycznych w laboratorium badania wody. Webinarium on line                 są miejsca 03.06.2020 - 03.06.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-42 Raportowanie wyników badań i stwierdzenia zgodności-norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 punkt 7.8 on line                 są miejsca 03.06.2020 Gospodarka ściekowa Webinaria E-37_3 Kawa Wod-Kan – forum dyskusyjne przedsiębiorstw wod-kan on-line on line                 są miejsca 04.06.2020 - 04.06.2020 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Projekty Webinaria E-45 Realizacja projektów POIŚ w sektorze wod-kan – zamykanie realizacji projektu. Webinarium on line                 są miejsca 09.06.2020 - 09.06.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-28 Oznaczanie chlorków PN-ISO 9297:1994. Webinarium on line                 są miejsca 09.06.2020 - 09.06.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-38 Wykorzystanie oraz analiza wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych. on line                 są miejsca 16.06.2020 - 16.06.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-14 Podstawowe problemy przy oznaczaniu BZT5 – różnice w nowej normie. Webinarium on line                 są miejsca 18.06.2020 - 18.06.2020 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-46 Realizacja projektów POIŚ w sektorze wod-kan – zmiany w projekcie on line                 są miejsca 19.06.2020 - 19.06.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-19 Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej. Webinarium