Home » Szkolenie

SZKOLENIAWrzesień

on line                 są miejsca 22.09.2020 - 22.09.2020 Gospodarka odpadami Webinaria E-56 Kawa Odpady – forum dyskusyjne branży odpadowej on-linie są miejsca 23.09.2020 - 25.09.2020 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Procesy inwestycyjne Webinaria S-63 Wymagania w laboratorium chemicznym – seminarium doskonalące on line                 są miejsca 23.09.2020 - 23.09.2020 Baseny kąpielowe Laboratoria badawcze Procesy inwestycyjne Webinaria E-57 Jakość mikrobiologiczna wody w instalacjach i urządzeniach wodnych obiektów rekreacyjno-sportowych, czynniki etiologiczne chorób wodozależnych, wymagania w obszarze regulowanym. W ramach seminarium doskonalącego on line                 są miejsca 24.09.2020 - 24.09.2020 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-53 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi w okresie pandemii. W ramach seminarium doskonalącego. on line                 są miejsca 24.09.2020 - 24.09.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-67 Monitorowanie kompetencji personelu w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. W ramach seminarium doskonalącego. on line                 są miejsca 25.09.2020 - 25.09.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-14/6 Podstawowe problemy przy oznaczaniu BZT5 – różnice w nowej normie. W ramach seminarium doskonalącego. on line                 są miejsca 25.09.2020 - 25.09.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-65 Spójność pomiarowa od strony praktycznej i związanej z normą 17025. W ramach seminarium doskonalącego. on-line                 mało miejsc 28.09.2020 - 28.09.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-49_2 Kawa Lab – forum dyskusyjne branży laboratoryjnej on-linie są miejsca 29.09.2020 - 29.09.2020 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze Webinaria E-71 Pobieranie próbek ścieków – wytyczne normy PN-ISO 5667-10, sprzęt do pobierania. są miejsca 29.09.2020 Gospodarka ściekowa Projekty Webinaria Konferencja podsumowująca projekt UE „BEST – Lepsza Efektywność Oczyszczania Ścieków Przemysłowych” on line                 są miejsca 30.09.2020 - 30.09.2020 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-55 Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legionella.

Październik

są miejsca 05.10.2020 Gospodarka ściekowa Webinaria E-90 COVID w ściekach – monitoring i analizy są miejsca 06.10.2020 - 06.10.2020 Gospodarka ściekowa Webinaria E-86 Szkolenie on-line dla eksploatatorów gminnych oczyszczalni ścieków – analiza zlewni, prawidłowa eksploatacja procesów, proste i tanie metody kontroli. ZNIŻKA dla uczestników z woj. pomorskiego. są miejsca 09.10.2020 - 09.10.2020 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-78 Przyłączanie mieszkańców do sieci wodociągowej – sposoby, możliwości, efekty. on line                 są miejsca 13.10.2020 - 13.10.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-27 Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09. Webinarium on line                 są miejsca 27.10.2020 - 27.10.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-58 Spektrofotometria – technika pomiarowa. on line                 są miejsca 30.10.2020 - 30.10.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-31 Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN – EN ISO 5667-5:2017-10. Webinarium

Listopad

on line                 są miejsca 06.11.2020 - 06.11.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-29 Indeks chemicznego zapotrzebowania tlenu PN-ISO 15705:2005. Webinarium są miejsca 26.11.2020 Gospodarka ściekowa Webinaria E-89 Zrzuty ścieków przemysłowych, energochłonność, tłocznie, inwestycje, ścieki poza alglomeracjami – ważne zgadnienia dla GMINNYCH OŚ

Grudzień

Iława                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Webinaria S-61 Kontrola i sterowanie procesami na Oczyszczalni Ścieków. ZNIŻKA dla uczestników woj.pomorskiego