Home » Szkolenie

SZKOLENIASierpień

on-line                 są miejsca 02.08.2022 Webinaria E-162 Nadzór nad jakością wody pitnej i strefami ujęć on-line                 są miejsca 02.08.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-282 Organizacja mikrobiologicznego laboratorium badawczego (pomieszczenia, wyposażenie, spójność pomiarowa, grupy metod, personel) on-line                 są miejsca 03.08.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-171 Wykrywanie i ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych on-line                 są miejsca 04.08.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-183 Jak przygotować i przeprowadzić audyt wewnętrzny w mikrobiologicznym laboratorium badawczym? on-line                 są miejsca 05.08.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych on-line                 są miejsca 05.08.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-284 Zastosowanie metod statystycznych w laboratorium mikrobiologicznym (weryfikacja metod, potwierdzanie ważności wyników, niepewność pomiaru) on-line                 są miejsca 08.08.2022 Webinaria E-161 Bezpieczeństwo wody do spożycia on-line                 są miejsca 09.08.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-287 Wpływ obniżania stężenia związków organicznych na biologiczne usuwanie fosforu w procesach mechanicznego oczyszczania ścieków on-line                 są miejsca 17.08.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-288 Wpływ dobrej dokumentacji technicznej na jakość eksploatacji oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 24.08.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-149 Oznaczanie bakterii Clostridium sp. i Clostridium perfringens w próbkach wody do spożycia przez ludzi on-line                 są miejsca 24.08.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-289 Czynniki charakteryzujące ścieki i procesy zachodzące w procesach biologicznego i chemicznego ich oczyszczania on-line                 są miejsca 25.08.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody) on-line                 są miejsca 26.08.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-211/2 Pobieranie próbek ścieków zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi pobierania próbek ścieków” PN-ISO 5667-10:2021-11 on-line                 są miejsca 30.08.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-234 Badania próbek piasków na place zabaw dla dzieci, do napełniania piaskownic i na plaże – zakres parametrów mikrobiologicznych i parazytologicznych

Wrzesień

on-line                 są miejsca 02.09.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-285 Legionella sp. – metody wykrywania w próbkach wody ciepłej użytkowej on-line                 są miejsca 07.09.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-286 Błędy w przygotowaniu inwestycji w zakresie komunalnych oczyszczalni ścieków Gdańsk                 są miejsca 15.09.2022 - 16.09.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Procesy inwestycyjne Webinaria S-63 Wymagania w laboratorium badawczym – seminarium doskonalące dla praktyków on-line                 są miejsca 20.09.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-290 Wpływ dobrej dokumentacji technicznej na jakość eksploatacji oczyszczalni ścieków