Home » Szkolenie

SZKOLENIASierpień

są miejsca 19.08.2020 - 19.08.2020 Gospodarka odpadami Webinaria E- 79 Sprawozdawczość, opłata produktowa z tytułu opakowań i opłata recyklingowa on line                 są miejsca 21.08.2020 - 21.08.2020 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-55 Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legionella. on line                 są miejsca 24.08.2020 - 24.08.2020 Baseny kąpielowe Procesy inwestycyjne Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-76 Metody oszczędzania na energii i wentylacji podczas eksploatacji obiektów basenowych on line                 są miejsca 25.08.2020 - 25.08.2020 Gospodarka odpadami Webinaria E-56 Kawa Odpady – forum dyskusyjne branży odpadowej on-linie są miejsca 25.08.2020 Gospodarka ściekowa Webinaria E-77 Zwiększenie wydajności (nawet 50%) biologicznych oczyszczalni ścieków, regulacja pH, walka z pianą i odorami – jedna technologia, wiele zastosowań. on line                 są miejsca 26.08.2020 - 26.08.2020 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-46 Realizacja projektów POIŚ w sektorze wod-kan – zmiany w projekcie on line                 są miejsca 28.08.2020 - 28.08.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-14/5 Podstawowe problemy przy oznaczaniu BZT5 – różnice w nowej normie. Webinarium on line                 są miejsca 28.08.2020 - 28.08.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-38 Wykorzystanie oraz analiza wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych. on-line                 są miejsca 31.08.2020 - 31.08.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-49 Kawa Lab – forum dyskusyjne branży laboratoryjnej on-linie

Wrzesień

są miejsca 03.09.2020 Gospodarka ściekowa Webinaria E-60 Mikrobiogazownia dla osadów ściekowych – rozwiązanie dla gminnych OŚ (10-30 tyś RLM) on line                 są miejsca 04.09.2020 - 04.09.2020 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Procesy inwestycyjne Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-48 Bakterie z rodzaju Legionella – zagrożenia, zasady kontroli, metody eliminacji i zapobiegania zasiedlaniu instalacji i urządzeń wodnych w obiektach użyteczności publicznej są miejsca 07.09.2020 - 07.09.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-69 Badania wody na pływalni – audyt pionowy w laboratorium. są miejsca 07.09.2020 - 07.09.2020 Gospodarka odpadami Webinaria E-87 Rejestr BDO – Pytania i odpowiedzi są miejsca 29.09.2020 - 29.09.2020 Gospodarka ściekowa Webinaria E-71 Pobieranie próbek ścieków – wytyczne normy PN-ISO 5667-10, sprzęt do pobierania.

Październik

są miejsca 06.10.2020 - 06.10.2020 Gospodarka ściekowa Webinaria E-86 Szkolenie on-line dla eksploatatorów gminnych oczyszczalni ścieków – analiza zlewni, prawidłowa eksploatacja procesów, proste i tanie metody kontroli. ZNIŻKA dla uczestników z woj. pomorskiego.