Home » Szkolenie

SZKOLENIAGrudzień

są miejsca 13.12.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-333 Jakość wody do spożycia przez ludzi-monitoring gr A są miejsca 16.12.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-336 Jakość wody — Oznaczanie mętności — Część 1: Metody ilościowe wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 on-line                 są miejsca 20.12.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych są miejsca 20.12.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-335 Pobieranie próbek wody w kierunku oznaczenia bakterii Legionella są miejsca 21.12.2022 Laboratoria badawcze Webinaria E-332 Normy i regulacje prawne w badaniach wody i ścieków

Styczeń

on-line                 są miejsca 12.01.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-282 Organizacja mikrobiologicznego laboratorium badawczego (pomieszczenia, wyposażenie, spójność pomiarowa, grupy metod, personel) on-line                 są miejsca 17.01.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-283 Przegląd metod mikrobiologicznych do badania próbek wody (metody filtracji membranowej, metody najbardziej prawdopodobnej liczby i płytek lanych) on-line                 są miejsca 19.01.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-337 Jakość wody – oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej wg PN-EN 27888:1999 on-line                 są miejsca 24.01.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-284 Zastosowanie metod statystycznych w laboratorium mikrobiologicznym (weryfikacja metod, potwierdzanie ważności wyników, niepewność pomiaru) on-line                 są miejsca 25.01.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-338 Jakość wody. Pobieranie próbek Część 1: Wytyczne dotyczące opracowywania programów i technik pobierania próbek zgodnie z PN-EN ISO 5667-1:2022-07 on-line                 są miejsca 26.01.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-285 Legionella sp. – metody wykrywania w próbkach wody ciepłej użytkowej on-line                 są miejsca 27.01.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-190 Sprawozdanie z badań a badania zgodne z wymogami on-line                 są miejsca 31.01.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-183 Jak przygotować i przeprowadzić audyt wewnętrzny w mikrobiologicznym laboratorium badawczym?

Luty

on-line                 są miejsca 02.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-184 Walidacja i weryfikacja metod mikrobiologicznych z uwzględnieniem różnych technik badawczych on-line                 są miejsca 03.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-200 Współpraca z Klientem wewnętrznym i zewnętrznym podczas ustaleń związanych z pobieraniem próbek do badań on-line                 są miejsca 07.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody). Które normy metodyczne zastosować i dlaczego? on-line                 są miejsca 08.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-326 Prawidłowe wdrożenie metody oznaczania fosforu ogólnego i fosforanów w wodzie i ściekach zgodnie z normą PN-EN ISO 6878:2006 on-line                 są miejsca 09.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-234 Badania próbek piasków na place zabaw dla dzieci, do napełniania piaskownic i na plaże – przepisy prawne dotyczące organizacji obiektów oraz zakres parametrów mikrobiologicznych i parazytologicznych on-line                 są miejsca 10.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni on-line                 są miejsca 15.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-149 Oznaczanie bakterii Clostridium sp. i Clostridium perfringens w próbkach wody do spożycia przez ludzi on-line                 są miejsca 15.02.2023 Gospodarka odpadami Laboratoria badawcze Webinaria E-153 Pobieranie próbek odpadów on-line                 są miejsca 17.02.2023 Laboratoria badawcze Webinaria E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10