Home » Szkolenie

SZKOLENIAListopad

on-line                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Inne Laboratoria badawcze E-309 Audytor techniczny w laboratorium analitycznym wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025-2018-02 on-line                 są miejsca 29.11.2022 Gospodarka ściekowa E-318-(4) Fermentacja metanowa – podstawy i optymalizacja on-line                 są miejsca 30.11.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-211/2 Pobieranie próbek ścieków zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi pobierania próbek ścieków” PN-ISO 5667-10:2021-11

Grudzień

on-line                 są miejsca 05.12.2022 Gospodarka ściekowa E-319-(5) Produkcja wody ze ścieków on-line                 są miejsca 07.12.2022 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze E-327-(1) Podstawy pracy i analizy danych w MS Excel – poziom podstawowy on-line                 są miejsca 08.12.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze E-328-(2) Formatowanie w Excelu – poziom podstawowy/średniozaawansowany on-line                 są miejsca 12.12.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E-320-(6) Optymalizacja zużycia gazu on-line                 są miejsca 14.12.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze E-329-(3) Wykresy w Excelu – poziom podstawowy/średniozaawansowany on-line                 są miejsca 15.12.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze E-330-(4) Przegląd najważniejszych funkcji – poziom średniozaawansowany on-line                 są miejsca 16.12.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E-316-(2) Analiza danych eksploatacyjnych na oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 21.12.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze E-331-(5) Tabele przestawne w Excelu – poziom średniozaawansowany

Luty

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa GŚ-57 Prawidłowa/racjonalna eksploatacja oczyszczalni ścieków województwa pomorskiego – dobre praktyki inżynierskie

Kwiecień

Gdańsk                 są miejsca 19.04.2023 - 20.04.2023 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze GŚ-25 Biologiczna analiza osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych.

Listopad

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S-11 Niskoemisyjne przedsiębiorstwa wodno-ściekowe – przyszłość WOD-KAN