Home » V spotkanie Partnerów Projektu Morpheus

V spotkanie Partnerów Projektu Morpheus

W dniach 28-29 maja 2019r., w Gdańsku odbyło się V spotkanie partnerów Projektu Morpheus: „Modelowe obszary usuwania farmaceutyków
na południowym Bałtyku”. W pierwszej połowie pierwszego dnia każdy z partnerów zaprezentował efekt swojej pracy. Ta część zakończyła się
wspólną dyskusją i ustaleniami na dalsze działania w projekcie. Po przewie pan Michael Cimbritz z Lund University zaprezentował siostrzany
projekt „LESS IS MORE” i jego energooszczędne technologie usuwania farmaceutyków. Dokonano przeglądu aktualnego stanu projektu Morpheus. Reprezentant REM CONSULT, pan Angelo Gilles omówił raport i wydatkowania budżetu. Ustalono, że wszystkie zadania muszą być ukończone
do końca grudnia 2019r.

W drugim dniu szkolenie pilotażowe poprowadziła moderator pani Beata Szatkowska. Wysłuchano prelekcji przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego. Historyczne wprowadzenie do technologii oczyszczalni ścieków zaprezentowała pani profesor Aneta Łuczkiewicz.

Dla uczestników bardzo interesujące były wnioski Pana Ola Svahn z Kristianstad University oraz Ulfa Nielsena. Gościnnie byli obecni pozostali przedstawiciele projektu LESS IS MORE. Erland Björklund, z Kristianstad University przedstawił wstępne dane umożliwiające powiązanie ilości ładunku spuszczanych ścieków z oczyszczalni, a zawartość stężenia farmaceutyków w odbiorniku, jako próba odnalezienia zależności ilości konsumpcji farmaceutyków z ich stężeniami w zbiorniku wodnym. Gdańską Fundację Wody, jako organizatora spotkania, reprezentowały pani Beata Szatkowska oraz pani Alicja Bocheńska. Ustalono między innymi dodatkowe spotkania na Skype, celem omówienia  kolejnych spotkań projektowych.

Na podstawie szkolenia pilotażowego zostaną opracowane i przesłane raporty, na podstawie których zostaną opracowane materiały szkoleniowe
na poziomie krajowym  dla każdego z uczestników. Ustalono końcowe terminy dostarczenie materiałów.