Home » Badanie » QUALICON 2022

badania

QUALICON 2022


BADANIA BIEGŁOŚCI POPRZEZ MIĘDZYLABORATORYJNE PORÓWNANIA

Z ZAKRESU FIZYKOCHEMICZNYCH ANALIZ WODY QUALICON

 

Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań wody .
Opis procesu badania biegłości  w postaci międzylaboratoryjnych porównań zgodnie z normą
PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej.

Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji. W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.


__ QUALICON 2022__

 

W bieżącym roku do analizy otrzymacie Państwo próbki z materiałami odniesienia RM.
Zakresy oznaczania wg rozporządzenia Dz.U. 2017 poz.2294.
Próbki dostarczone do laboratorium przechowywać należy w lodówce w temperaturze 2-8 oC, w zamkniętych pojemnikach, w ciemnym miejscu do chwili rozpoczęcia badania.
Z próbkami dostarczonych materiałów odniesienia należy postępować rutynowo zgodnie z instrukcją organizatora, oraz  przyjętymi procedurami analitycznymi w swoich laboratoriach badawczych.
Rozcieńczenia należy wykonywać wg instrukcji organizatora przysłanej na tydzień przed badaniami.
z potwierdzeniem uczestnictwa.

Program QUALICON jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w dokumentach – Regulamin Qualicon, Qualicon-Info, Procedura.
Pliki do pobrania na stronie badania oraz na głównej:

Dostępne oznaczenia

1 Barwa
2 Mętność
3 Odczyn pH
4 Przewodność elektryczna właściwa
5 Glin
6 Twardość ogólna
7 Wapń
8 Mangan
9 Żelazo
10 Siarczany
11 Jon amonowy
12 Azotany
13 Azotyny
14 Chlorki
15 Indeks nadmanganianowy
16 Magnez
17 Substancje rozpuszczone
18 Antymon
19 Arsen
20 Bor
21 Chrom
22 Kadm
23 Miedź
24 Nikiel
25 Ołów
26 Selen
27 Sód
28 Rtęć

HARMONOGRAM BADAŃ:

I Runda programu
Data rozpoczęcia badań: 24 lutego – 1 marca

Nadsyłanie zgłoszeń: 15 lutego

II Runda programu
Data rozpoczęcia badań: 19-24 maja

Nadsyłanie zgłoszeń: 10 maja

 III Runda programu 
Data rozpoczęcia badań: 01-06 września  

Nadsyłanie zgłoszeń:  23 sierpnia

IV Runda programu
Data rozpoczęcia badań: 17-22  listopada
Nadsyłanie zgłoszeń:  7 listopada

Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wynikówINFORMACJE ORGANIZACYJNE

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE
W przypadku zainteresowania uczestnictwem należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać  na adres e-mail: sekretariat@gfw.pl   W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem organizator prześle informacje szczegółowe potwierdzające lub informujące o zmianie terminu rundy.
W komplecie dokumentów potwierdzających uczestnictwo powinniście Państwo otrzymać: Potwierdzenie Uczestnictwa (wraz z kodem laboratorium) Kartę wyników oraz Instrukcję.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)
Koszt uczestnictwa podano w Karcie zgłoszenia.
Całkowity koszt uczestnictwa :
deklarowane oznaczenia (każde oznaczenie 170 zł +VAT) + koszty organizacyjne 200zł +VAT
Faktury za uczestnictwo będą przesyłane drogą elektroniczną lub pocztą zgodnie z informacją w karcie zgłoszenia.
Termin płatności 14 dni.

DODATKOWE INFORMACJE:

Koordynator programu
Magdalena Westerska-Kłos (tel. 605 157 187 , e-mail: magda.w@gfw.pl)