Home » PROJEKTY

PROJEKTY

PROJEKT GFW
Jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej
PROJEKT MonGOS
Monitorowanie gospodarki wodno-ściekowej w kontekście wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym
PROJEKT MORPHEUS
Projekt Morpheus jest realizowany w ramach Programu Interreg South Baltic. Jego podstawę stanowią procesy ciągłego uwalniania się farmaceutyków oraz innych mikrozanieczyszczeń, dostających się do Południowych Regionów Morza Bałtyckiego wraz z odpływem z oczyszczalni ścieków.
PROJEKT KPGK
Cykl spotkań w powiatowych jako kontynuacja działań wynikających z "Koncepcji planu gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi dla województwa pomorskiego"
PROJEKT KGO
Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia z ochrony środowiska - problemy i rozwiązania
PROJEKT ETV4 Water
Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy efektywności energetycznej
BIORÓŻNORODNOŚĆ
Poznaj by zachować
PROJEKT  BONUS RETURN
The Baltic Sea nutrients & carbon reuse challenge
PROJEKT BEST
Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment
PROJEKT INCOT
International cooperation – better trainings
PROJEKT LESS IS MORE
Energy-efficient technologies for removal of pharmaceuticals and other contaminants of emerging concern
OGRÓD DESZCZOWY W GDYNI
Otwarcie ogrodu deszczowego w Gdyni
I Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami
Ogólnopolski system segregacji odpadów w praktyce samorządów