PROJEKTY
Jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej
Projekt Morpheus jest realizowany w ramach Programu Interreg South Baltic. Jego podstawę stanowią procesy ciągłego uwalniania się farmaceutyków oraz innych mikrozanieczyszczeń, dostających się do Południowych Regionów Morza Bałtyckiego wraz z odpływem z oczyszczalni ścieków.
Cykl spotkań w powiatowych jako kontynuacja działań wynikających z "Koncepcji planu gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi dla województwa pomorskiego"
Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia z ochrony środowiska - problemy i rozwiązania
Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy efektywności energetycznej
Poznaj by zachować
The Baltic Sea nutrients & carbon reuse challenge
Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment
International cooperation – better trainings
Energy-efficient technologies for removal of pharmaceuticals and other contaminants of emerging concern
Otwarcie ogrodu deszczowego w Gdyni
Ogólnopolski system segregacji odpadów w praktyce samorządów