Home » BIP

BIP

ZAPYTANIA OFERTOWE I PRZETARGI

Regulamin do_30-000_v01_06_2015

 

NUMER SPRAWY: GFW/O/2/16

Zaproszenie do składania ofert na „Sporządzenie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności do złożenia w ramach naboru RPO WP 2014-2020 Działanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii dot. budowy biogazowi rolniczej przy ZSP w Bolesławowie, gmina Skarszewy, woj. pomorskie.”

Zapytanie ofertowe Studium Wniosek 30_12_2016

Formularz oferty Studium i wniosek 30_12_2016

Wzór umowy Studium Wniosek 30_12_2016

Wynik rozstrzygnięcia GFW/O/2/2016

 

NUMER SPRAWY: GFW/O/3/16

Zaproszenie do składania ofert na „Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby złożenia wniosku w ramach naboru RPO WP 2014-2020 Działanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii dot. budowy biogazowi rolniczej przy ZSP w Bolesławowie , gmina Skarszewy, woj. pomorskie.

Zapytanie ofertowe PFU

Formularz oferty PFU

Wzór umowy PFU

Wynik Rozstrzygnięcia GFW/O/3/2016

 

Zamówienia publiczne – zakończone