Home » Badanie » SEWACON 2022

badania

SEWACON 2022

 

PROGRAM BADAŃ BIEGŁOSCI POPRZEZ
PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNE  Z ZAKRESU BADAŃ CHEMICZNYCH I FIZYCZNYCH ŚCIEKÓW  SEWACON 

 

Opis procesu badania biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej.

Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej. Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji. W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.

Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań ścieków.

Program SEWACON  jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

Paczki z próbkami (materiałami odniesienia RM) do badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne dotrą do Państwa dzień przed wyznaczonym terminem badań. Badania należy przeprowadzić w terminie wyznaczonym przez organizatora. Do momentu rozpoczęcia badań zaleca się przechować je w zamkniętych pojemnikach wg standardów laboratoryjnych. Z próbkami dostarczonych materiałów odniesienia należy postępować rutynowo zgodnie z instrukcją organizatora, oraz  przyjętymi procedurami analitycznymi w swoich laboratoriach badawczych.

OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU :


_ SEWACON 2022__

 

HARMONOGRAM PROGRAMU 

I  Runda programu

Data rozpoczęcia badań: 24 lutego-1 marca
Nadsyłanie zgłoszeń do 15 lutego


 II  Runda programu

Data rozpoczęcia badań: 1 – 6 września
Nadsyłanie zgłoszeń: 23 sierpnia

 

Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE :

Kartę zgłoszenia i przesłać: na adres e- mail: sekretariat@gfw.pl lub numer faksu: 58 741 81 55
W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.
Szczegółowe informacje związane z rezygnacją, reklamacjami znajdziecie Państwo w Regulaminie badań.
Regulamin Badań oraz Karta zgłoszenia dostępne są „Plikach do pobrania”.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)

Całkowity koszt uczestnictwa : deklarowane oznaczenia (każde oznaczenie 170 zł +VAT)
+ koszty organizacyjne 200zł +VAT
Faktury za uczestnictwo będą przesyłane drogą elektroniczną lub pocztą zgodnie z informacją w karcie zgłoszenia.
Termin płatności 14 dni.

POUFNOŚĆ WYNIKÓW

Tożsamość laboratoriów jest poufna. Klauzulą poufności objęta jest również lista uczestniczących laboratoriów.

WARTOŚĆ PRZYPISANA

Wartość przypisana – wartość ustalona przez akredytowane laboratorium, wyznaczona jako wartość średnia odporna  przy zastosowaniu odpowiedniej liczby powtórzeń. W tym celu zastosowano statystykę mocną, zgodnie
z ISO 13528:2015.

ODCHYLENIE STANDARDOWE

Wartość odchylenia standardowego ustalono na podstawie obowiązujących przepisów prawa dla danej metody.

NIEPEWNOŚĆ

Niepewność wartości przypisanej zostanie ustalona na podstawie badań jednorodności i stabilności próbki zgodnie z ISO 13528:2015.

OCENA STATYSTYCZNA

Organizator przyjął następujące kryteria :

  • Jeśli w zakresie wybranego parametru minimalna liczba to 10 wyników (5 laboratoriów wysyła na karcie wyników po 2 wyniki – mogą to być wyniki od dwóch różnych analityków/ równe metody lub 2 wyniki od jednego analityka/dwie metody ) i powyżej zostanie zastosowane następujące kryterium oceny wyników:
    Wartość wskaźnika  z score.
    Wartość wskaźnika  z’ score.
    Wartość wskaźnika En – w przypadku podania niepewności przez uczestnika.
    Obliczenia statystyczne zgodnie z ISO 13528:2015.
  • Jeśli w zakresie wybranego parametru liczba wyników będzie poniżej 10 wyników ocena zostanie wykonana za pomocą obciążenia laboratorium ( pkt.7 ISO 13528:2015)  D=x-X