Home » Wkład własny do projektu MORPHEUS

Wkład własny do projektu MORPHEUS

WFOŚiGW w Gdańsku udzielił dotacji wysokości do 60 000 zł  (umowa WFOŚ/D/355/30/2017 z dnia 28.04.2017) na wkład własny do projektu MORPHEUS

 

 

http://www.morpheus-project.eu/