Home » Szkolenie

SZKOLENIALuty

Gdańsk                 są miejsca 21.02.2020 Gospodarka odpadami LE-95/1 BDO – Podstawy prawne, wymogi, elektroniczna ewidencja odpadów – szkolenie z warsztatami Gdańsk                 są miejsca 26.02.2020 - 28.02.2020 Laboratoria badawcze Wymagania w laboratorium chemicznym – seminarium doskonalące

Marzec

Gdańsk                 są miejsca 11.03.2020 Laboratoria badawcze Gl-42 Ryzyko, szanse, działania korygujące, odstępstwa i prace niezgodne z wymaganiami w praktyce laboratorium z uwzględnieniem znowelizowanej normy PN-EN ISO ISO/IEC 17025:2018-02 Gdańsk                 są miejsca 17.03.2020 - 18.03.2020 Baseny kąpielowe B-11/2 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym Wejherowo                 są miejsca 18.03.2020 - 19.03.2020 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze GW-56 Pobieranie próbek wody do spożycia – szkolenie z warsztatami na instalacji. Bolszewo                 są miejsca 25.03.2020 - 26.03.2020 Gospodarka ściekowa Gl-27 Szkolenie dla eksploatatorów gminnych oczyszczalni ścieków – proste i tanie metody kontroli procesu. ZNIŻKA dla uczestników z woj. pomorskiego Gdańsk                 są miejsca 26.03.2020 - 26.03.2020 Baseny kąpielowe Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne B-12 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – pływalnie, ośrodki sportu i rekreacji.

Kwiecień

Przechlewo                 są miejsca 01.04.2020 - 02.04.2020 Gospodarka ściekowa Projekty Gś-59 Gospodarka ściekami przemysłowymi- kontrola zrzutu. ZNIŻKA dla uczestników z woj. pomorskiego Gdańsk                 są miejsca 21.04.2020 - 21.04.2020 Baseny kąpielowe B-16/1 Higieniczne zasady prawidłowego sprzątania na obiekcie basenowym i saunowym Gdańsk                 są miejsca 22.04.2020 Laboratoria badawcze GL-33/1 Nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (omówienie zmian z uwzględnieniem potrzeb dostosowania systemu zarządzania)

Maj

Sobieszewo                 mało miejsc 20.05.2020 - 22.05.2020 Baseny kąpielowe XXIII SEMINARIUM BASENOWE Gdańsk                 są miejsca 28.05.2020 Laboratoria badawcze Gl-41 Warsztaty doskonalące dla audytorów oceniających laboratoria w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Czerwiec

Tarnów                 są miejsca 03.06.2020 - 04.06.2020 Laboratoria badawcze Gl-26 Praktyczne aspekty prowadzenia badań sensorycznych w laboratorium badania wody- szkolenie z warsztatami Iława                 są miejsca 16.06.2020 Gospodarka ściekowa S-61 Kontrola i sterowanie procesami na Oczyszczalni Ścieków. ZNIŻKA dla uczestników woj.pomorskiego

Listopad

są miejsca 19.11.2020 - 20.11.2020 Baseny kąpielowe Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne B-2 Remont i modernizacja pływalni krytych – obniżenie kosztów eksploatacji i poprawa funkcjonalności.