Home » Szkolenie

SZKOLENIAListopad

on-line                 są miejsca 29.11.2023 Laboratoria Woda, ścieki E-324 Pobieranie próbek ścieków – manualne wg normy PN-ISO 5667-10:2021-11

Grudzień

on-line                 są miejsca 01.12.2023 Laboratoria Woda, ścieki Nowość! E-382 Podstawy weryfikacji pobierania próbek w laboratorium on-line                 są miejsca 05.12.2023 Laboratoria Woda, ścieki E-348 Kontrola jakości i potwierdzenie ważności wyników w laboratorium mikrobiologicznym badań wody. on-line                 są miejsca 06.12.2023 Laboratoria Woda, ścieki Nowość! E-381 Wstęp do szacowania niepewności pobierania próbek wody. on-line                 są miejsca 07.12.2023 Laboratoria Woda, ścieki E-347 Zastosowanie metod referencyjnych do wykrywania i oznaczania mikroorganizmów w wodzie on-line                 są miejsca 08.12.2023 Laboratoria Nowość! E-368 Plan wewnętrznego i zewnętrznego monitorowania ważności wyników w Laboratorium analiz fizyko-chemicznych wody i ścieków on-line                 są miejsca 08.12.2023 Laboratoria Nowość! E-387 Pomiar temperatury w terenie i laboratorium on-line                 są miejsca 12.12.2023 Laboratoria Woda, ścieki Nowość! E-385 Szacowanie niepewności pobierania próbek wody do spożycia przez ludzi, powierzchniowej on-line                 są miejsca 13.12.2023 Laboratoria Woda, ścieki E-349 Liczenie kolonii i przygotowanie rozcieńczeń na przykładzie oznaczania ogólnej liczby bakterii zgodnie z normą PN-EN ISO 6222:2004 on-line                 są miejsca 14.12.2023 E-389 Spójność pomiarowa i nadzorowanie wyposażenia. Określenie odstępów czasu między wzorcowaniami wyposażenia zgodnie z nowym ILAC-G24:2022 on-line                 są miejsca 15.12.2023 Laboratoria Woda, ścieki E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych są miejsca 20.12.2023 E-357 Finansowanie usługi odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji – aspekty prawne on-line                 są miejsca 20.12.2023 Laboratoria E-388 Statystyka w praktyce laboratoryjnej

Marzec

Gdańsk                 są miejsca 14.03.2024 - 15.03.2024 Laboratoria Woda, ścieki GŚ-25 Biologiczna analiza osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych. Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Woda, ścieki JAK OGRANICZYĆ KOSZTY EKSPLOATACJI I WYDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ STUDNI ? – RENOWACJE

Kwiecień

Tarnów                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria Woda, ścieki GL-26 Sensoryka w praktyce – zajęcia warsztatowe w Pracowni Sensorycznej Wody

Maj

są miejsca 22.05.2024 - 24.05.2024 Pływalnie S-8 XXVII SEMINARIUM BASENOWE – efektywne zarządzanie, technologie, kierunki rozwoju

Wrzesień

są miejsca 11.09.2024 - 13.09.2024 Administracja publiczna (ochrona środowiska) Odpady VI SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI