SZKOLENIA


Październik

Gdańsk                 są miejsca 22.10.2019 - 23.10.2019 Baseny kąpielowe B-11/2 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym Gdańsk                 są miejsca 24.10.2019 - 24.10.2019 Baseny kąpielowe Gospodarka wodna Laboratoria badawcze B-14/1 Zasady pobierania próbek wody do badań jej jakości z niecek basenowych oraz zaworów czerpalnych instalacji wodociągowych Gniewino                 są miejsca 25.10.2019 Gospodarka ściekowa Najważniejsze obszary eksploatacji i funkcjonowania systemów wodno-ściekowych. Warsztaty dla małych aglomeracji, do 15 tys. RLM. Spotkanie dla specjalistów z woj. pomorskiego. Gdańsk                 są miejsca 30.10.2019 Laboratoria badawcze GL-39/2 Nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (omówienie zmian z uwzględnieniem potrzeb dostosowania systemu zarządzania) Tczew                 są miejsca 30.10.2019 Gospodarka odpadami LE-90 Ustawa o odpadach – zmiany i wynikające obowiązki dla przedsiębiorców

Listopad

Słupsk                 są miejsca 07.11.2019 Gospodarka odpadami LE-90 Ustawa o odpadach – zmiany i wynikające obowiązki dla przedsiębiorców Kalisz                 są miejsca 14.11.2019 - 15.11.2019 Baseny kąpielowe B-11 Szkolenie z elementami warsztatowymi z eksploatacji na obiekcie basenowym w Kaliszu Gdańsk                 są miejsca 15.11.2019 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna LE-91 Obsługa umów na doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków Kwidzyn                 są miejsca 19.11.2019 Gospodarka odpadami LE-90 Ustawa o odpadach – zmiany i wynikające obowiązki dla przedsiębiorców Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE- 93 Prowadzenie inwestycji liniowych Gdańsk                 są miejsca 20.11.2019 Laboratoria badawcze GL-40 Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej Gdańsk                 są miejsca 26.11.2019 - 26.11.2019 Baseny kąpielowe B-16/1 Higieniczne zasady prawidłowego sprzątania na obiekcie basenowym Gdańsk                 są miejsca 28.11.2019 - 29.11.2018 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze GŚ-25 Mikroskopowa analiza osadu czynnego – warsztaty

Grudzień

Gdańsk                 są miejsca 04.12.2019 - 06.12.2019 Laboratoria badawcze Wymagania techniczne w laboratorium chemicznym – seminarium doskonalące Przechlewo                 są miejsca 05.12.2019 - 06.12.2019 Gospodarka ściekowa Projekty Gś-59 Gospodarka ściekami przemysłowymi Gdańsk                 są miejsca 06.12.2019 Gospodarka wodna GW-55 Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę-analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw Gdańsk                 są miejsca 11.12.2019 - 12.12.2019 Laboratoria badawcze Gl-41 Szkolenie dla audytorów oceniających laboratoria w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Marzec

Bolszewo                 są miejsca 25.03.2020 - 26.03.2020 Gospodarka ściekowa Gl-27 Szkolenie dla eksploatatorów gminnych oczyszczalni ścieków – proste i tanie metody kontroli procesu

Kwiecień

Gdańsk                 są miejsca 22.04.2020 Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Innowacje w kanalizacjach

Maj

Sobieszewo                 są miejsca 20.05.2020 - 22.05.2020 Baseny kąpielowe XXIII SEMINARIUM BASENOWE