Home » Szkolenie

SZKOLENIALipiec

on line                 brak miejsc 02.07.2020 - 02.07.2020 Baseny kąpielowe on line Webinaria E-44 Kawa – BASENY czwartkowe spotkania branży basenowej w okresie pandemii – forum dyskusyjne on line                 są miejsca 03.07.2020 - 03.07.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-58 Spektrofotometria – technika pomiarowa. on line                 są miejsca 03.07.2020 - 03.07.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-60 Najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu i interpretacji kart kontrolnych on line                 są miejsca 07.07.2020 - 07.07.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-38 Wykorzystanie oraz analiza wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych. on line                 są miejsca 07.07.2020 - 07.07.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-65 Spójność pomiarowa od strony praktycznej i związanej z normą 17025 on line                 są miejsca 10.07.2020 - 10.07.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-54 Nowa norma dotycząca mikrobiologii PN-19036 niepewność pomiarowa on line                 są miejsca 10.07.2020 - 10.07.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-66 Nowy DA-05 dotyczący badań biegłości i normy 17043 on line                 są miejsca 14.07.2020 - 14.07.2020 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze on line Procesy inwestycyjne Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-62 Jak będzie wyglądało udzielanie krajowych zamówień publicznych od 1 stycznia 2021 roku – Zupełnie nowy tryb podstawowy on line                 są miejsca 14.07.2020 - 14.07.2020 Baseny kąpielowe on line Webinaria E- 63 Ratownicy – pierwsza pomoc na pływalni, kąpielisku w czasach pandemii on line                 są miejsca 17.07.2020 - 17.07.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-67 Monitorowanie kompetencji personelu w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 on line                 są miejsca 17.07.2020 - 17.07.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-68 Omówienie badania miareczkowego : indeks nadmanganianowy, chlorki wykonanie badania, sprawdzenie poprawności zapisów z badania on line                 są miejsca 21.07.2020 - 21.07.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-31 Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN – EN ISO 5667-5:2017-10. Webinarium Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Gl-41 Warsztaty doskonalące dla audytorów oceniających laboratoria w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 on line                 są miejsca 22.07.2020 - 22.07.2020 Laboratoria badawcze Webinaria E-19 Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej. Webinarium są miejsca 28.07.2020 - 28.07.2020 Laboratoria badawcze on line Webinaria E-69 Badania wody na pływalni – audyt pionowy w laboratorium. Wejherowo                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Laboratoria badawcze GW-56 Pobieranie próbek wody do spożycia – szkolenie z warsztatami na instalacji.

Wrzesień

Sobieszewo                 mało miejsc 09.09.2020 - 11.09.2020 Baseny kąpielowe XXIII SEMINARIUM BASENOWE Iława                 są miejsca 15.09.2020 - 15.09.2020 Gospodarka ściekowa S-61 Kontrola i sterowanie procesami na Oczyszczalni Ścieków. ZNIŻKA dla uczestników woj.pomorskiego Gdańsk                 są miejsca 23.09.2020 - 25.09.2020 Laboratoria badawcze Wymagania w laboratorium chemicznym – seminarium doskonalące Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Gl-42 Ryzyko, szanse, działania korygujące, odstępstwa i prace niezgodne z wymaganiami w praktyce laboratorium z uwzględnieniem znowelizowanej normy PN-EN ISO ISO/IEC 17025:2018-02

Listopad

są miejsca 19.11.2020 - 20.11.2020 Baseny kąpielowe Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne B-2 Remont i modernizacja pływalni krytych – obniżenie kosztów eksploatacji i poprawa funkcjonalności.