Home » Szkolenie

SZKOLENIAKwiecień

on-line                 są miejsca 18.04.2024 Laboratoria Woda, ścieki Nowość! E-392 Nadzór nad wpib w typowym laboratorium badawczym wody i ścieków. Wskazówki prawidłowo prowadzonych wzorcowań, sprawdzeń i kalibracji (wzorcowań na rzecz metody badawczej). on-line                 są miejsca 23.04.2024 Woda, ścieki E-320/6 Omówienie projektu nowej dyrektywy wodnej od strony eksploatatora oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 23.04.2024 Laboratoria Woda, ścieki Nowość! E-400 Rola Laboratorium w kontrolowaniu zrzutów nieczystości płynnych w stacjach zlewnych on-line                 są miejsca 26.04.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-335 Pobieranie próbek wody w kierunku oznaczenia bakterii Legionella on-line                 są miejsca 30.04.2024 Woda, ścieki E-315/1 Optymalizacja napowietrzania na oczyszczalni ścieków

Maj

on-line                 są miejsca 07.05.2024 Woda, ścieki E-316/2 Analiza danych eksploatacyjnych na oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 14.05.2024 Laboratoria Woda, ścieki Nowość! E-394 Wdrożenia i stosowania metody oznaczania BZTn w wodzie i ściekach – norma PN-EN 5815-1:2019-12 on-line                 są miejsca 17.05.2024 Odpady Woda, ścieki E-317/3 Usuwanie azotu i fosforu – podstawy i optymalizacja na oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 17.05.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych

Czerwiec

Tarnów                 są miejsca 19.06.2024 - 20.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki GL-26 Sensoryka w praktyce-zajęcia warsztatowe w Pracowni Sensorycznej Wody

Wrzesień

Gdańsk                 są miejsca 05.09.2024 - 06.09.2024 Woda, ścieki S-65 Dobre praktyki w gospodarce wodno-ściekowej. Przyszłość dla branży wod-kan.

Październik

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Woda, ścieki JAK OGRANICZYĆ KOSZTY EKSPLOATACJI I WYDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ STUDNI ? – RENOWACJE

Listopad

Gdańsk                 są miejsca 21.11.2024 - 22.11.2024 Woda, ścieki GŚ-26 Eksploatacja małych i średnich oczyszczalni ścieków