Home » Szkolenie

SZKOLENIACzerwiec

on-line                 są miejsca 13.06.2023 Laboratoria Odpady Woda, ścieki E-313 Rutynowa kontrola sanepidu w obiekcie wodociągowym – przygotowanie dokumentacji, omówienie najczęstszych uchybień on-line                 są miejsca 14.06.2023 Administracja publiczna (ochrona środowiska) Laboratoria Odpady Pływalnie Woda, ścieki E-363 Relacje z mediami. Jak sprawić, by były naszą siłą? on-line                 są miejsca 15.06.2023 Laboratoria E-340 Sensoryka dla początkujących – badania smaku i zapachu wody krok po kroku on-line                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria Woda, ścieki E-361 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – zmiany, wątpliwości, wyjaśnienia on-line                 są miejsca 16.06.2023 Laboratoria E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10 on-line                 są miejsca 20.06.2023 Laboratoria Woda, ścieki E-285 Legionella sp. – metody wykrywania w próbkach wody ciepłej użytkowej on-line                 są miejsca 21.06.2023 Laboratoria E-355 Nowe kryteria ocen w procesach akredytacji i nadzoru w obszarze badań sensorycznych on-line                 są miejsca 22.06.2023 Administracja publiczna (ochrona środowiska) Laboratoria Odpady Pływalnie Woda, ścieki E-364 Wystąpienia publiczne, które można polubić są miejsca 29.06.2023 Administracja publiczna (ochrona środowiska) Laboratoria Odpady Pływalnie Woda, ścieki E-365 Komunikacja w kryzysie

Lipiec

on-line                 są miejsca 05.07.2023 Administracja publiczna (ochrona środowiska) Laboratoria Odpady Pływalnie Woda, ścieki E- 362 Jak pisać, by czytali? Pisanie w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej on-line                 są miejsca 07.07.2023 Laboratoria E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych